Solsystemet och Jorden har existerat i fyra och en halv miljard år

och det säjs ofta att solen kommer att lysa som nu minst lika länge till.

 Dessvärre är det inte så

 i stället för fyra till fem miljarder år till av liv på Jorden har vi kanske bara en miljard år kvar.

 

 

Solen lyser skönt den värmer oss och våra hav och hus

Den är en nödvändighet för vår överlevnad.

Men en dag kommer den bli  vår undergång.

Vi har alla sett vad som håller på att ske med vår jord

 

Alltsedan solen uppstod har värme-utstrålningen tilltagit.

 För fyra miljarder år sedan strålade den då unga solen ut bara 70 procent av den värme den strålar ut nu.

 Då hade Jorden en atmosfär av koldioxid, så vattnet här frös inte allt till is även om det var nära i ett par omgångar.

Så kom livet med fotosyntes och koldioxiden försvann till fritt syre och fossila bränslen.

Nu är människorna ute och går.

 

I bakgrunden har vi ändå det som sker i Solen.

 

 Solen är ju en gigantisk fusionsreaktor.

 

 I solens kärna slås oupphörligt väteatom-kärnor samman till helium-atomkärnor.

 Den genomsnittliga partikelmassan i solens kärna stiger sakta,

då fyra väte-atomkärnor blir en helium-atomkärna,

 men för att balansera trycket därinne tvingas solens kärna att dra sig samman.

Solkärnan blir hetare, och reaktionerna förlöper snabbare, alltså energiflödet ökar.

. På en miljard år stiger solens värmeutstrålning med tio procent,

 och det för med sig först ett par hundra miljoner år avtagande drivhuseffekt,

då mer och mer koldioxid binds i berggrunden, men sedan en tilltagande drivhuseffekt,

 därför att drivhusgasen vattenånga i atmosfären kommer att öka.

 Så om en miljard år eller så kommer

 jordens medeltemperatur att ha

 stigit till omkring plus 50 grader celsius.

 Vattenmängden på Jorden börjar minska,

 därför att den del av vattenångan som når den övre atmosfären

bryts upp av Solens ultraviolettstrålning och väteatomerna rymmer ut i rymden.

Vi har i bästa fall en dryg miljard år kvar innan Jorden torkar ut.

 En miljard år är ändå en mycket lång tid, dubbelt mer än det

redan har funnits flercelliga organismer på Jorden.

Och vad händer sedan?

. När Jorden torkar ut kommer all den koldioxid som har varit

 löst i haven eller bundits kemiskt i berggrunden att

läcka ut tillbaks i atmosfären och drivhuseffekten ökar.

Det är i det skedet biosfären går under slutligt.

Om tre och en halv miljard år i framtiden kommer solen att stråla ut 40 procent mer värme än nu.

 Då har Jorden en tät koldioxidatmosfär med ett gastryck som är tiofalt det vi har idag,

och förhållandena på jordens yta är lika dem som råder på Venusytan idag -

 ett par hundra grader hett, snustorrt, svavelföreningar i mängder och massor.

Sju miljarder år från nu händer nya saker inne i Solen.

Till en början sväller Solens yttre upp till dubbelt eller trefaldigt den nuvarande diametern.

Jordens atmosfär hettas upp såpass att den försvinner i rymden.

Efter 700 miljoner år kommer igen en ny fas,

 då Solens yttre delar sväller upp till sådär 160 gånger den nuvarande diametern.

 Det sker i flera omgångar. Planeterna Merkurius och Venus

försvinner i den röda jättens inre - och jorden då:

Ja kanske Jorden inte sväljs upp, men yttemperaturen

 stiger periodvis till minst 1500 grader vilket är klart rödglödande.

Hela jordytan täcks av smält lava och de yttre skikten -

de som i dag bildar jordskorpan - de kommer att förångas ut i rymden.

Solens slut kommer efter mindre än 200 miljoner år av röd jätte-stadium

  En serie uppstötningar slungar ut mänder av solens material

 men största delen blir kvar och reaktionerna i solens inre tar slut knappt åtta miljarder år från nu.

Solen har då blivit lite under 12,4 miljarder år gammal.

 Den krymper då rätt snabbt till en vit dvärgstjärna som inte är mycket större än vad Jorden är nu,

 med stor hetta på ytan men mycket liten värmeutstrålning eftersom ytan är så liten

- och kommer då att ha kring sig ett par utbrända inre planeter

- Jorden och Mars, som blir djupfrysta - och de yttre planeterna

med sina månar som har haft en sjunhundra miljoner år

 varm period och sedan grillats i tvåhundra miljoner år,

 men sedan får det ännu kallare än de har det nu.

 

FRÅGAN ÄR KÄRA LÄSARE

 

 

:SVAR:

 

DET FÅR VI ALDRIG VETA.

 

 

MEN KÄRA LÄSARE VARFÖR BRY SIG

OM EN MILJARDER ÅR ÄR MÄNSKLIGHETEN

ÄNDÅ BORTA

 

Eller så har mänskligheten funnet ett sätt

att emigrera till andra planeter långt ute

i vår oändliga Galax.

mänskligheten funnet ett sätt

att emigrera till andra planeter långt ute

i vår oändliga Galax.