23/7 -23/8

 

Lejonet
Organisation är vitalt för lejonen, som behöver ha kontroll över livet. Vid minsta uppmuntran kommer deras organisationstalang att utsträcka sig också till andra människors liv. Risken att de tar över helt och hållet eftersom de avskyr att se andra sätta ljus under skärpan. Deras största fel är att de utgår från att de alltid vet bäst. Lejon kan också vara flexibla och respektera andra människors åsikter. Då kan den karakteristiska lejonvärmen, generositeten och viljan till förståelse för andra verkligen blomma. Alla lejon har en stark skapardrift som måste få sitt utlopp om lejonet ska komma till sin rätt. Detta innebär inte att alla lejon är konstnärer, skådespelare eller skulptörer, kreativiteten kan också visa sig vid spisen eller symaskinen, i trädgården eller vid hyvelbänken. Den medfödda lejonentusiasmen visar sig också på andra plan, solen som styr tecknet ger lejonen en smittande vitalitet. De måste leva livet helt och fullt, och uppskattar att se andra som gör det.

De har en inre sol som inte bara sprider ljus över deras eget liv och allt de gör utan också över andras, i varje fall får även andra energi av den. Lejonets dagar bör vara fulltecknade, för bristande tillfredsställelse på det yrkesmässiga respektive personliga planet kan bryta ner dem helt och hållet. Lejonets benägenhet att dominera sin partner är stor, men trots det bör lejonet inte alltid få bestämma var skåpet ska stå. Lejon är förbluffande känsliga och kan vara sårbara, delvis pga. sin känslomässiga idealism. Även om de kan vara ett utomordentligt stöd, är det få människor som kan leva upp till en sådan typ av dyrkan och i det långa loppet blir lejonen besvikna.

De kan också ta mycket illa vid sig av kritik. Sex är en källa till översvallande glädje och njutning för dem, men alltför handfast och rakt på sak får partnern inte vara. Lejon vill nästan alltid ha uppvaktning med stil, en romantiskt middag i lyxig inramning och en regelrätt förförelsescen. Lejonbarnets soliga lynne och bubblande entusiasm visar sig mycket tidigt och är alltid till omvärldens glädje. Den medfödda organisationstalangen visar sig också snart och föräldrarna får se till att det lilla lejonet inte blir för dominerande och kommenderar hela förskolegruppen.

Om lejonbarnet har småsyskon har han/hon emellertid en klar tendens att tala om för dem vad de ska göra och inte göra. Självförtroendet är dock inte riktigt så stort som det verkar och det är påfallande lätt att ta vinden ur seglen för det lilla lejonet, det räcker med att en välmenande vuxen kommer med allvarlig kritik mot ett utfört arbete. Om man måste förebrå ett lejonbarn ska det ske med ömhet och humor, annars kan deras självförtroende få en allvarlig knäck. Att lyssna på andras åsikter, även om man inte själv godtar dem, är någonting som bör uppmuntras aktivt. Då minskar man risken för att lejonet fastnar i fixa idéer och övertygelser. Lejonets envishet måste också motarbetas. Försök skilja mellan den och beslutsamhet, som naturligtvis är ett välkommet drag som bör uppmuntras.

Lejonets passioner är livslånga, om lejonbarnet för ett speciellt intresse kommer han/hon sannolikt att ha det livet ut och därför är det viktigt att stimulera det redan på ett tidigt stadium. Lejonföräldrar är utomordentligt klarsynta när det gäller att upptäcka och uppmuntra de egna barnens möjligheter, men måste akta sig för att pracka sina egna intressen på dem. De kommer att insistera på topp prestationer men ska inte vänta sig mer än barnen kan åstadkomma. Utmaningar är bra men inte ständiga påtryckningar. Känslorna måste vara med i arbetet om lejonen ska kunna trivas. Naturligtvis hittar man dem i alla yrkeskategorier, men de trivs bäst när de får utnyttja sina utmärkta kreativa möjligheter och sin organisationstalang. Sitt naturliga sinne för dramatik vill de också gärna ge utlopp för. Teatern är en självklar möjlighet, men de kan vara lika hemma i andra yrken som är förknippade med lyx och glamour.

Många lejon är i sitt rätta element som jurister eller kirurger, att stå i händelsernas centrum faller sig naturligt för dem. De av naturen ambitiösa lejonen intresserar sig mera för den lyx pengar kan ge än för pengarna i sig. De älskar att köpa och njuta av vackra ting eller ha eleganta kläder samt att resa, förutsatt att det sker utan strapatser. När lejonet når toppen på stegen lyckas de vanligtvis hålla sig kvar där och förvissa sig om att alla ser dem. Med sin ledarbegåvning är lejon mycket bra arbetsgivare. Men de måste lägga band på sin naturliga optimism och lust att ingripa och förbättra andra människors liv. Eftersom de avskyr medelmåttighet kommer de att ta väl hand om sina anställda, men också förvänta att de gör sitt bästa. Av det skälet kan en lejonchef verka svår, och måste motarbeta sin tendens till diktatorsfasoner. Lejon störtar sig aldrig huvudstupa in i något nytt eftersom de inte är särskilt förtjusta i förändringar. Om de lär sig att betrakta stora förändringar som en serie utmaningar och ett sätt att utvecklas klarar de sig emellertid bra.

Fritid är ett okänt begrepp för lejon, som helst är aktiva varje minut på dagen. Egentligen har de inga hobbys utan odlar sina specialintressen på professionell nivå. Men självkritik är av nödvändig om de inte ska bli självgoda. Pensionsåldern öppnar nya dörrar för lejonen, de har redan många intressen de vill följa upp och vidareutveckla, med stor sannolikhet kommer de att slå mynt av något av sina intressen, för någon sänkning av levnadsstandarden vill de inte acceptera. Lejonen behöver en balanserad livsstil om inte deras normalt sprudlande vitalitet ska förbytas i nervös utmattning. Hjärtat är den kroppsdel lejonet regerar över, och lejonen gör klokt i att med en välbalanserad diet och regelbunden motion förebygga hjärtsjukdomar, ryggen är också en känslig punkt som bör hållas i trim. Dans, skridskoåkning och alla kroppsövningar med kreativa inslag är speciellt givande. Mäktiga maträtter bör undvikas.

När lejonet lite senare i personens liv går in i jungfrun. Futtiga, pedantiska detaljer har lejonet vanligtvis svårt för. Men lejonet går vidare i jungfrun kommer de att med större omsorg granska alla situationer och bli mindre benägna för yviga generaliseringar. De får också lättare för att utöva självkritik, se sin egen tendens till självgodhet och få en mycket mera objektiv och logisk inställning till livet. Glöm inte att ängslan är något medfött hos jungfrun och att det vore synd om det förmörkade lejonets normalt positiva livssyn.

Det får de alltså se upp med och i stället foga jungfruns analytiska begåvning och sinne för detaljer till sin redan stora organisationstalang. Lejonentusiasmen och optimismen kommer inte att fördunklas, men de kan bli lite mera försiktiga och lite mindre benägna att överdramatisera. Personer vars kreativa ådra fått sitt utlopp i något hantverk och som tycker om att arbeta med händerna kommer att få ännu större praktisk handlag och bli mera fingerfärdiga. Detta visar sig också på andra plan och stabiliserar hela livsinställningen, kanske också vad gäller ekonomin så att de blir mera försiktiga med pengar. Det är bara bra, särskilt om det inträffar vid en tid när lejonets förvärvsförmåga ökar. Påbackningen av sunt förnuft är till god hjälp när det gäller sparande på lång sikt, försäkringar osv.