Horoskop

Denna sida skall ses som hur du kan vara .

Bygg inte ditt liv av min sida .

 

 
  Väduren 21 Mars - 20 April
  Oxen 21 April - 21 Maj
  Tvillingarna 22 Maj - 21 Juni
  Kräftan 22 Juni - 22 Juli
  Lejon 23 Juli - 23 Augusti
  Jungfrun 24 Augusti - 22 September
  Vågen 23 September - 23 Oktober
  Skorpionen 24 Oktober - 22 November
  Skytten 23 November - 21 December
  Stenbocken 22 December - 20 Januari
  Vattumannen 21 Januari - 18 Februari
  Fiskarna 19 Februari - 20 Mars

 

Väduren:    

Väduren skiljer sig gärna från mängden och är målmedveten. I grunden är han/hon okomplicerad, går rakt på sak och har förmågan att på ett öppet sätt klara av vardagens alla problem. Väduren blundar gärna för allt som inte har betydelse för det mål de är inriktade på, och det gäller både på kort- och lång sikt. Deras förmåga att slå ner på väsentligheterna när det gäller viktiga beslut är både avundsvärd och bestickande. En stor källa av fast beslutsamhet hjälper väduren att möta alla utmaningar, även om de har en viss benägenhet att förhasta sig. Prestationer är allt för väduren.

Om karriären eller andra intresseområden inte går framåt kan väduren bli fysisk eller psykisk sjuk och extremt besvärlig att leva med. Det bottnar i tecknets största fel, den själviskhet som nästan säkert gör sig gällande någon gång i varje vädurs liv. Vädursbarn bör göras medvetna om den här tendensen, för att det ska bli lättare för dem att handskas med detta problem senare i livet. Väduren är oerhört lidelsefull. Han/hon kräver inte bara tillfredsställelse i arbetet och på fritiden utan också sexuellt, mycket mer än de flesta andra människor. Partnern måste vara på alerten och reagera på rätt sätt när det gnistrar till för väduren. Det glada och uppfinningsrika sexlivet är inte bara till glädje i unga år utan håller i sig hela livet. Det är viktigt att partnern också är med på noterna för att inte någon ska fara illa.

Det lilla vädursbarnet visar upp den typiska, livfulla entusiasmen. Den entusiasmen kan gälla vilket intresse som helst men blekna lika snabbt. Tålamodet är inte vädurens starka sida, så det kan vara lite si och så med skolgången. Man får hoppas att det entusiastiska intresset kommer före skrivningen och inte efter. Lyckligtvis behöver väduren bara misslyckats en enda gång i konkurrensen med kamraterna för att bli synnerligen angelägen att komma ikapp och sedan dra ifrån. Sträng disciplin passar inte väduren, om inte reglerna verkar förnuftiga och förklaras ordentligt. Men är reglerna enfaldiga och saknar verklighetsbakgrund accepteras de inte. Vädurar kan vara mycket energiska och okomplicerade som föräldrar. De har ingen svårighet att sätta sig in i sina barns känslor, och de uppmuntrar barnen gärna att ägna sig åt alla möjliga aktiviteter både i skolan och på fritiden. Men eftersom barn inte alltid delar sina föräldrar intresse och entusiasm för vädursfadern tänka sig för, och inte släpa med sitt barn på olika evenemang bara för att han själv vill. I sådana situationer kan vädurens själviskhet komma fram och i stället för att lyssna på barnet, gör man som vädursnaturen vill. Liksom vädursbarnet måste få frihet i skolan, måste den yrkesarbetande väduren få frihet i arbetet. Väduren kan bli tvungna att finna sig i rutinarbete, men då är det av stor vikt att fritiden är verkligt stimulerande.

En livlig och rörlig miljö är nödvändigt för att väduren ska trivas, och sitta instängd på ett trångt och dammigt kontor känns inte roligt. Några lämpliga yrken för en vädur kan vara alla yrken som kräver fysisk styrka och energi och som ropar på initiativ, pionjäranda och viss ledarbegåvning t ex: kirurg, psykiater, tandläkare, polis, militär, politiker, ingenjör, tekniker, kemist, journalist. Väduren är ambitiös, men att prestera något är lika viktigt som det man faktiskt uppnår. Personer i det här tecknet har ofta affärsbegåvning och kan bli bra företagare. Ofta kan man lägga upp yrkeslivet så att man har två eller flera inkomstkällor. Om affärsbegåvningen kombineras med lite försiktighet kan man bli miljonär., men ibland behöver han/hon ett lite lugnare sätt att agera så inte alla pengar bara försvinner på småprojekt. Förändringar tar väduren vanligtvis med en klackspark. Deras livliga kynne accepterar alla utmaningar, och fast många av dem ser fram emot att få vila sig efter pensioneringen kommer de innan veckan är slut att återuppväcka ett gammalt intresse eller skaffa sig nya. Vid det här laget när de är pensionärer kan de ha övat upp sitt tålamod så det hela kan sluta med att de skaffar ett nytt jobb istället för en ny hobby, eftersom någon standardsänkning vill de inte vara med om.

Väduren behöver mycket kroppsrörelse för att hålla sig i trim. Det behöver förstås alla, men för väduren är det lika nödvändigt som att andas. I allmänhet är de så pigga på motion att man med tiden kan behöva säga åt dem att slå av på tempot så att de inte sliter ut sig helt och hållet. Huvudet är en känslig punkt och som barn leder deras tendens att falla och slå sig att drabba just huvudet och tänderna. Vädurens naturliga tendens att rusa iväg hals över huvud kan ge upphov till skråmor, blåmärken och smärre brännskador. De gillar att arbeta med verktyg av alla de slag men deras slarvighet kan leda till skador. Väduren älskar stark mat men man mår som regel inte så bra av det. De har god aptit och föredrar traditionella maträtter framför de enkla.

Vädurens företagsamhet ökar när solen vandrar vidare in i oxen, men individens inställning till ekonomi och pengar blir mera stadgad. Många vädurar köper sin första villa eller lägenhet vid den här tiden, särskilt om de är födda någon av de första dagarna i väduren. Varvid progressionen infaller när de närmar sig de trettio och folk i allmänhet börjar tänka på längre sikt. Vädurens image, som lutar åt det nonchalanta hållet, kan också förändras en del och ofta utvecklar de en ganska dyrbar, elegant och tämligen konventionell klädstil, som naturligtvis också kan bero på deras förhöjda standard och växande prestige. När den här progressionen inträffar måste väduren akta sig för att bli för dominant, särskilt mot sin partner. Det är inte så svårt att åstadkomma, för man kan alltid vädja till hans/hennes natur. Bara man påpekar saken inser väduren vilka faror som lurar på den som försöker äga en annan människa.

 

Oxen:

Pålitlighet är en grundläggande karaktärsdrag hos oxen, men han/hon behöver en stadig och trygg bakgrund för att kunna fungera tillfredsställande. Känslomässig och materiell trygghet är någonting mycket viktigt. Oxen har mängder av sunt förnuft men kan sakna flexibilitet och måste inse att även väl överlagda beslut ibland kan behöva ändras. Oxen omger sig ofta med ägodelar som yttre tecken på sin framgång och för att övertyga sig själva om att de lyckats och blivit väletablerade medborgare. Äganderättsbehovet, som visar sig på många olika plan, är oxens svåraste fel.

Tråkigt nog reduceras partnern ofta till ännu en väl bevakad ägodel, visserligen älskad och beundrad men definitivt en partner som tillhör oxen. Till sinnelaget är oxen metodisk, omsorgsfull och beslutsam. Huvudsakligen inriktar han/hon sig på att bygga upp sitt liv och sin karriär. Genvägar är ingenting för en oxe och bör undvikas. Ett av tecknets mest tilltalade drag är en medfödd charm som uttrycks på många olika sätt. För det mesta är deras samtalston mjuk och vänlig, och de har alltid tid att lyssna på och uppmuntra den som behöver hjälp.

Mot deras axel får man alltid gråta ut, men de är också mycket bra på att ge praktiska råd. Oxen styrs av Venus, så lycka och framgång i kärlek är av ovanligt stor betydelse för dem, oxar behöver frid och harmoni där hemma. Känslomässig trygghet är livsviktigt för dem och när den hotas kan det gå riktigt illa, oxen kan förlora behärskningen så att äganderättsbehovet slår över i sjuklig svartsjuka. När stämningen är spänd kan oxens normala lugn drabbas plötsliga och häftiga vredesutbrott. Men under normala, stabila förhållanden är oxen synnerligen kärleksfull och vänlig och mycket angelägen om att på ett generöst sätt uttrycka sina känslor. Generositeten är både emotionell och ekonomisk, för oxen är mycket intresserad av sex och i kärlek är han/hon skicklig, öm och omtänksam. Sensuella nöjen kommer aldrig att saknas och fysisk bekvämlighet är också en hjärtesak för oxar, ibland i så hög grad att de nästan blir försoffade, men om partnern börjar känna sig uttråkad kan det bero på att oxen blivit slav under en självvald rutin. En belåten liten unge som godmodigt ligger i sin säng och hälsar varje måltid med entusiasm är ganska sannolikt en oxe. De här barnen kan vara lite sena med att lära sig gå, ibland tar det faktiskt tid innan de ens börjar krypa. Men att vårda barn födda i oxen är ofta ett rent nöje.

Den långsamma utvecklingen är ingenting att oroa sig för, när de här barnen lär sig saker gör de det ordentligt och sedan sitter det där. Amen trots deras charm är det viktigt med disciplin, för oxenbarnet behöver en fast rutin där saker görs på bestämda tider. Oxen är född konventionell och vill ha fasta normer, ett observandum för föräldrar som själva kanske hade velat ha lite lösare tyglar. Oxar vill ha ett tryggt och bekvämt hem innan de bildar familj. Barn ingår säkerligen i deras planering, för familjeliv och traditioner är viktigt för dem, i det här avseendet är de konservativa. När barnen sedan kommer vill oxenföräldrarna att de ska vara lyckliga och ha det bra, men ironiskt nog kan det leda till trassel, nämligen om föräldrarna arbetar så hårt för barnens välgång att de inte har tid med något egentligt familjeliv. I så fall kommer det att bli problem när barnen kommer upp i puberteten och kanske ge upphov till stora generationsklyftor. Oxar är ambitiösa och njuter av att göra upp en karriärplan som de sedan stegvis genomför. Men om planen inbegriper minsta risk kan det bli problem, för oxar fungerar bäst när de har ett stadigt, regelbundet arbete med lika regelbunden inkomst.

De måste tänka sig noga för innan de ger sig in på en karriär där inkomsten inte är så förutsägbar. Den materiella trygghet pengar skänker är mycket viktig för dem. Således kommer många oxar att ta ett arbete de egentligen inte trivs med eller är intresserade av bara för att det ger en god och till synes tryggad ekonomi. Deras intresse för ekonomi gäller inte bara den egna inkomsten och vad den kan ge, oxar är mycket praktiska när det gäller pengar och därför mycket lämpliga i yrken som har med pengar att göra, de passar bra på banker, försäkringsbolag och på börsen. Även om allt risktagande plågar dem och de måste väga den oron mot de fördelar de eventuellt vinner på saken kan de på grund av sitt medfödda affärssinne gå långt inom affärsvärlden även om de startar med två tomma händer. Många oxar trivs också mycket bra med lantbruks/ trädgårdsarbete. Utomhuslivet är nyttigt för dem och de tycks ha särskilt stort utbyte av en nära kontakt med jorden. Ofta är de också musikaliskt begåvade och det finns många professionella musiker bland dem, särskilt sångare. Oxar klarar inte av förändringar särskilt bra, de behöver fasta rutiner.

Förändringar känns som någonting störande och ett hot mot tryggheten. Men eftersom de är så bra på planering kommer de om en förändring är nödvändig att vara mycket väl förberedda för den. De har stort nöje av sin fritid och deras generositet gör att de lägger ner mycket pengar på t ex middagar för vänkretsen. Men de kan också vara ganska lättjefulla och ha en benägenhet att låta tiden gå sig ur händerna. Pensionsåldern är någonting oxarna ser fram emot, särskilt om pensionen är väl tilltagen. Om de har gott om fritid bör de fylla ut den, kanske med någon tidigare hobby de nu kan utveckla vidare. Om de inte har något specialintresse ska man uppmuntra dem att leta reda på ett för att inte försjunka i slöhet och åldras i förtid. Trädgårdsskötsel och golf är det första man tänker på, kvinnliga oxar brukar också vara förtjusta i sömnad och broderi efter som tålamod är en av oxens dygder.

Oxar älskar mat och går alltså lätt upp i vikt. Personer i det här tecknet sägs i allmänhet se mycket bra ut, men övervikt förbättrar inte utseendet. En vettig diet är mycket viktigt för dem, men de har inte alltid så lätt att följa den. Långa arbetsdagar vid skrivbordet, affärsluncher och en växande förtjusning i goda viner hotar deras midjemått. Rejält kroppsrörelse är annars inget problem, många unga oxar tycker om lagsporter och somliga gillar att lyfta skrot. Oxar har en benägenhet att vara lite långsamma, men gymnastik eller dans hjälper dem att få upp tempot, liksom snabba långpromenader som också är mera estetiskt givande.

När solen går vidare in i tvillingarna kan de här människorna bli mera talföra och diskussionslystna, uttrycka sig öppenhjärtigare än förut och inte ta livet så allvarligt. Istället för att anse att deras egen åsikt är den enda som är värd någonting blir de villiga att utbyta åsikter med andra människor. Tankeprocesserna kommer förmodligen att bli snabbare och hela den mentala attityden mera flexibel. Kanske blir personen lite flirtig, vilket i kombination med oxens charm kan göra ett förtjusande intryck. Han/hon blir mer benägen att komma ut och röra på sig och mindre upptagen av sin husliga bekvämlighet. Intresset för mode vaknar och den konventionella stilen får kanske ge vika för en något modernare.

 

Tvillingarna

Mångsidighet är tvillingarna främsta kännetecken. Detta är zodiakens första dubbla tecken och de som är födda i det finner det nödvändigt att syssla med många saker på en gång. De har också behov av kommunikation på alla plan. Deras möjligheter kan utnyttjas på många sätt men särskilt i massmedia. Deras behov av att meddela sig med andra är så stort att de kanske ringer lokalradion för att kommentera alla möjliga företeelser, och de kan slå sig i slang med vem som helst bara för att få prata. Ytlighet är tvillingarnas största fel och den måste de se upp med, de har en tendens av att veta litet om mycket och försummar ibland att riktigt sätta sin in i det som verkligen intresserar dem.

Deras förmåga att hastigt absorbera kunskaper är till god hjälp i vissa avseenden men de måste inse att en del åsikter bör bygga på grundlig och allvarlig eftertanke. Ett annat problem är deras benägenhet att tappa sugen. Tvillingarnas behov av omväxling gör det bara alltför lätt för dem att starta en massa projekt och lämna dem halvfärdiga. Blir de bara medvetna om det här karaktärsdraget har de lättare att motarbetad det. Tvillingar är mycket logiska och rationella människor som i allmänhet tänker mycket snabbt, men inflytandet från härskarplaneten Merkurius är påtaglig och måste ta med i beräkningen. Tvillingarna har ett klart uttalat behov av ett livligt intellektuellt utbyte med sin partner. Gemensamma intressen måste till och partnern måste ha sina egna, bestämda åsikter. Då får man glada diskussioner som skänker en extra krydda åt förhållandet. Tvillingarna litar inte alltid på sina känslor.

När hjärtats röst blir för kommer deras rationella, logiska intelligens omedelbart in i bilden och de försöker förklara sina känslor för sig själva för att få ordentligt perspektiv på dem. Det kan leda till problem, särskilt i ungdomen när de fortfarande är osäkra på hur de ska uttrycka sina känslor för andra. Ett tvillingbarn börjar sannolikt prata, krypa och gå mycket tidigt. Föräldrarna bör se till att den lilla tvillingen har mängder med roliga saker att sysselsätta sig med eftersom han/hon inte står ut med att ha tråkigt. För att redan från början förebygga tendenser till bristande uthållighet och ytlighet ska man uppmuntra barnet att avsluta det han/hon har börjat med. Men det fungerar helt enkelt inte med tvillingar som gör bäst ifrån sig när de får gå ifrån ett ämne till ett annat, som de vill, när de vill i takt med intressesvängningarna. Tvillingbarnet klarar sig som regel riktigt bra i skolan men kan bluffa sig fram vid proven. En begåvad lärare får snart upp ögonen för detta och kan hålla sig steget före sin elev. Vid examensdagen kommer tvillingen förmodligen att skriva upp och sida ner om sina personliga åsikter i ämnet, uppbackade av alltför få fakta, vanligtvis tycker de fakta är urtråkigt. Det säger sig självt att tvillingarna är livliga föräldrar som fyller barnens fritid med diverse aktiviteter.

Där måste de akta sig lite eftersom barnen kanske inte är lika mångsidiga och kvicktänkta som de själva, tänka på att barnens behov och personligheter kan skilja sig från deras egen. Alla tvillingar har mycket lätt att kritisera andra och inser inte hur tillplattade och förorättade barnen kan bli, kritiken måste mildras med humor och beröm. Tvillingarnas mångsidighet och förmåga att kommunicera med andra bör helst komma till sin rätt i deras arbete. Massmedievärlden är lämplig för många av dem, och de är också zodiakens borna försäljare som trivs bra som expediter, reklammän och resande försäljare. Deras behov av omväxling och förnyelse ska absolut inte ignoreras, förutsebara rutiner är inte bra för dem, inte heller att vara ensam på sin post. Men en tvilling på ett toppjobb kommer alltid att lyssna till sina gamla kollegor även om det inte alltid innebär att han/hon följer deras råd. Ett brett, frisinnat tankeutbyte med spelrum för allas åsikter är viktigt för tvillingen. I affärer kan tvillingarna vara extremt sluga och listiga, och om de verkligen går in för att tjäna pengar lyckas de för det mesta över all förväntan även om ett felaktigt, kanske förhastat beslut kan bringa dem på fall.

Tvillingarna har inte överdrivet stor ambition, men deras förmåga att med fantasin njuta av den tilltänkta framgången fungerar som sporre. För tvillingarna är kontinuerlig förändring ett sätt att leva, som sagt är tristess det värsta de kan råka ut för och de söker hela tiden nya intressen. Om de inte gör det får deras nära och kära vid minsta tecken på retlighet göra det åt dem. Fritid har de ingen, varje ögonblick på dagen är fulltecknad om de så bara sitter och gör anteckningar eller pratar strunt med någon. Pensioneringen skrämmer dem inte alls eftersom de har så många intressen de vill ägna sig åt, när de äntligen får tid med det. Tvillingen är nödvändigtvis inte robust men nästan alltid seg och tycks äga evig ungdom, så han/hon har som regel inga särskilda problem med hälsan.

Blir tvillingen sjuk är det oftare psykosomatiskt än rent fysiskt, tvillingen har mängder av nervös energi som måste få utlopp. För det mesta är de för självständiga för att uppskatta lagsporter, och regelbunden kroppsövning under strikta former tråkar ut dem. Bästa lösningen kan vara att gå på ett gym och kombinera det med någon form av träning på egen hand som att springa, promenera, spela squash eller tennis. Lungorna är den kroppsdel som styrs av tvillingarna och de ska vara på sin vakt mot astma och problem med luftrören. Det är mycket viktigt att de, om möjligt, låter bli att röka. De mår bäst av en lätt diet, fräscha sallader och frukt, fisk och vitt kött.

Ett oväntat sentimentalt drag kan dyka upp när solen går vidare in i kräftan, känslorna flyter snabbare och lättare. Om solen byter tecken i eller strax efter ungdomen förstärks tvillingens logik och rationella tänkande ytterligare och hans/hennes intuition ökar. Kanske vill tvillingen plötsligt skaffa sig eget hus och ta itu med heminredning och gör-det-själv saker. Ibland är mångsidigheten och kravet på omväxling kopplade till lynnesavkastningar som kan bli nog så dramatiska. Tvillingens kritiska drag kan också utvecklas och bli både negativa och sårande. Den vanligtvis mycket modemedvetna framtoningen kan dämpas av en viss nostalgi, individen kan ha stort utbyte av att jaga gamla kläder på marknader och skaffa sig en mjukare, ganska romantisk look. 

 

Kräftan

Behovet av att skydda sig själv och familjen mot alla hot är ett av kräftans främsta särdrag. Säger man emot en kräfta i en diskussion träder ett remarkabelt försvarssystem genast i funktion. Han/hon mörknar, rynkar ögonbrynen och ger ett blixtsnabbt och ganska fränt svar. Kräftan kan ge ett gåtfullt intryck, men vid närmare bekantskap finner man en kärleksfull ömhet och omtanke under den sträva ytan. Här blandas högspända emotioner med mycket stor intuition. Kräftan har en god och livlig fantasi, men kombinationen av känslor och fantasi kan om han/hon inte lär sig behärska den leda till en nästan konstant oro, särskilt för de närmaste.

Kräftors intuition och instinkter är emellertid sunda och kan de bara lita på dem blir problematiken inte så stora. Sitt sinne för logik måste de också utveckla så att det kan fungera med deras medfödda intuition. Kräftans tankeverksamhet fungerar allra bäst på ett instinktivt plan och det är mycket praktiskt när det gäller beslutsfattande eftersom han/hon sedan inte behöver göra eftergifter i någon riktning. Också om det blir problem kommer kräftornas naturliga uthållighet och kurage att hjälpa dem över krisen. Deras största problem är lynnesskiftningarna som på ett ögonblick slungar dem från sjunde himlen ner i svartaste förtvivlan. Kräftan är en underbar, omtänksam partner, full av känslor och uppriktig kärlek. Däremot ska han/hon akta sig för att såra sin partner genom att låta sin enen spänning och oro ta sitt utlopp i fräna, rentav grymma kommentarer. Om motparten ger igen med samma mynt blir kräftan nämligen inte alls glad. Tillsammans med sina nära och kära kan kräftan uppvisa förtjusande drag.

Kräftor jagar vackra gamla kort till födelsedagar och julaftnar och är påhittiga när det gäller presenter, men de bör undvika att bli alltför sentimentala mot dem de älskar. De har också en tendens att leva i det förgångna så att förhållandet inte utvecklas utan stannar upp. I kärlek är de gudabenådat sensuella men kan bli oproportionerligt upprörda över minsta okänslighet från partnerns sida. När de väl får ett stadigt förhållande betyder familjen, inklusive barnen allt för dem. Känsligheten visar sig mycket tidigt i livet och till och med mycket små kräftor har påtagligt stor intuition. Förändringar i hemlivet kommer omedelbart att avspegla sig i barnets humör, den lilla kräftan kommer i mycket högre grad än andra barn att vara idel solsken i ena ögonblicket för att sedan lika plötsligt upplösas i tårar. När kräftorna blir lite större får de påtagligt gott minne, ibland verkar det som om de visste mera om det förflutna än om nuet. De kan vara kräsna på mat och behöver då ofta styras med en järnhand i silkesvante. Kräftor har visserligen känslig matsmältning, men om man ger efter för deras idéer vad gäller maten kan det bli ett problem längre fram i livet.

När ett kräftbarn bär sig illa åt är bästa reaktionen att visa att man blir ledsen, det vill säga vädja till deras inneboende känslighet. Det är också viktigt att uppmuntra dem att hålla snyggt omkring sig. Personer i det här tecknet är ökända för sitt slarv och sin förmåga att samla på hög. Varje gång man städar leksaksskåpet blir det kris och allt gammalt skräp får högsta affektionsvärde. Kräftbarn kan vara skygga och avvaktande när de börjar skolan. Det är i den åldern de instinktivt börja bilda de försvarsskal som ska gardera dem och vara ett stöd för det mod och den uthållighet som hjälper dem att ta sig fram i livet. Längtan efter egna barn är medfödd och stor.

Kräftor dyrkar sina barn och har en benägenhet att skämma bort dem, överbeskydda dem och oroa sig för dem vid minsta anledning. Hem och familjetryggheten är livsviktig för dem och när barnen flyttar hemifrån lider kräftorna troligen mer än många andra föräldrar. Den typiska ihärdigheten och beslutsamheten som kräftan har är sannolikt tecknets största tillgång. På sitt sätt uppskattar de nog omväxling och förändring, men i arbetet måste de ha en viss kontinuitet, så att de kan utnyttja sina tidigare erfarenheter och tillämpa dem på den nuvarande situationen. Kräftor är för det mesta oerhört sluga och har utomordentligt gott affärssinne, vilket är ännu ett område där deras instinkt och intuition kommer till sin rätt. Arbete inom vården tilltalar dem, liksom undervisning, särskilt av yngre barn. Sjuksköterska och gynekolog är två populära yrken. Det är också nyttigt för dem att utveckla och ge uttryck för sin livliga fantasi. Allt arbete som har med t ex antikvitetsbranschen eller museiarbete lockar dem.

Kräftor är också som födda vid spisen. Självförverkligande betyder mera för dem än ambition, men de vill också tjäna pengar och ibland innebär benägenheten att samla skatter på hög att de ogärna skiljer sig ifrån dem. Ett ombytligt lynne är utmärkande drag för kräftor, men sin livsstil ändrar de inte gärna. Trots det kan de när pensionsåldern närmar sig fundera på att flytta någon annanstans, men måste då tänka sig noga för. Det kan innebära en skilsmässa från familjen och om de köper ett mindre hus är det kanske inte stort nog för alla ska kunna komma att hälsa på samtidigt. Pensioneringen ger dem möjlighet att byta livsrytm och de gläder sig åt att får mera tid över för sina många specialintressen som ofta omfattar en intressant samling av något slag. Arbetslöshet har de svårt att acceptera, när en kräfta söker nytt jobb ska man stötta honom/henne till hundra procent så att jakten på arbete slår ut oron över arbetslösheten, vilket annars kan förstöra kräftans självförtroende. För att hålla sitt känslig system i skick kräver kräftan regelbunden kroppsrörelse. Simning även från tidig ålder är att rekommendera, liksom dans. Matsmältningsproblem kommer med största säkerhet att dyka upp då och då, särskilt när kräftan är det minsta nervös. En mathållning med mycket fisk och mejeriprodukter, är för det mesta nyttig och stabiliserande. Det bör påpekas att tecknets namn, kräfta eller cancer inte hänger ihop med sjukdomen. Men eftersom kräftan styr över bröstkorgen bör kvinnor regelbundet undersöka sig, och män bör inte ignorera mindre åkommor.

När solen går vidare in i lejonet kommer personen påverkas gynnsamt av lejonets positiva, extroverta drag. Det blir lättare att vara optimistisk och utåtriktad och kräftans oro och spänning dämpas. Man håller inte längre så hårt i plånboken, även om ekonomin är densamma har man större nöje av att unna sig en liten lyxartikel emellanåt. Man blir också mera mån om sitt yttre, självförtroendet bör också öka, delvis som en följd av att omvärlden visar sin uppskattning av en erfarenhet och man kan yttra sig med större säkerhet än förut. Den nya tendensen till dominans och härskarlystnad får inte ta överhanden, särskilt inte inom familjen. Samlarintresset får inte bli en mani och det nya intresset för ännu värdefullare och mera sällsynta ting måste anpassas till ekonomin. 

 

Lejonet
Organisation är vitalt för lejonen, som behöver ha kontroll över livet. Vid minsta uppmuntran kommer deras organisationstalang att utsträcka sig också till andra människors liv. Risken att de tar över helt och hållet eftersom de avskyr att se andra sätta ljus under skärpan. Deras största fel är att de utgår från att de alltid vet bäst. Lejon kan också vara flexibla och respektera andra människors åsikter. Då kan den karakteristiska lejonvärmen, generositeten och viljan till förståelse för andra verkligen blomma. Alla lejon har en stark skapardrift som måste få sitt utlopp om lejonet ska komma till sin rätt. Detta innebär inte att alla lejon är konstnärer, skådespelare eller skulptörer, kreativiteten kan också visa sig vid spisen eller symaskinen, i trädgården eller vid hyvelbänken. Den medfödda lejonentusiasmen visar sig också på andra plan, solen som styr tecknet ger lejonen en smittande vitalitet. De måste leva livet helt och fullt, och uppskattar att se andra som gör det.

De har en inre sol som inte bara sprider ljus över deras eget liv och allt de gör utan också över andras, i varje fall får även andra energi av den. Lejonets dagar bör vara fulltecknade, för bristande tillfredsställelse på det yrkesmässiga respektive personliga planet kan bryta ner dem helt och hållet. Lejonets benägenhet att dominera sin partner är stor, men trots det bör lejonet inte alltid få bestämma var skåpet ska stå. Lejon är förbluffande känsliga och kan vara sårbara, delvis pga. sin känslomässiga idealism. Även om de kan vara ett utomordentligt stöd, är det få människor som kan leva upp till en sådan typ av dyrkan och i det långa loppet blir lejonen besvikna.

De kan också ta mycket illa vid sig av kritik. Sex är en källa till översvallande glädje och njutning för dem, men alltför handfast och rakt på sak får partnern inte vara. Lejon vill nästan alltid ha uppvaktning med stil, en romantiskt middag i lyxig inramning och en regelrätt förförelsescen. Lejonbarnets soliga lynne och bubblande entusiasm visar sig mycket tidigt och är alltid till omvärldens glädje. Den medfödda organisationstalangen visar sig också snart och föräldrarna får se till att det lilla lejonet inte blir för dominerande och kommenderar hela förskolegruppen.

Om lejonbarnet har småsyskon har han/hon emellertid en klar tendens att tala om för dem vad de ska göra och inte göra. Självförtroendet är dock inte riktigt så stort som det verkar och det är påfallande lätt att ta vinden ur seglen för det lilla lejonet, det räcker med att en välmenande vuxen kommer med allvarlig kritik mot ett utfört arbete. Om man måste förebrå ett lejonbarn ska det ske med ömhet och humor, annars kan deras självförtroende få en allvarlig knäck. Att lyssna på andras åsikter, även om man inte själv godtar dem, är någonting som bör uppmuntras aktivt. Då minskar man risken för att lejonet fastnar i fixa idéer och övertygelser. Lejonets envishet måste också motarbetas. Försök skilja mellan den och beslutsamhet, som naturligtvis är ett välkommet drag som bör uppmuntras.

Lejonets passioner är livslånga, om lejonbarnet för ett speciellt intresse kommer han/hon sannolikt att ha det livet ut och därför är det viktigt att stimulera det redan på ett tidigt stadium. Lejonföräldrar är utomordentligt klarsynta när det gäller att upptäcka och uppmuntra de egna barnens möjligheter, men måste akta sig för att pracka sina egna intressen på dem. De kommer att insistera på topp prestationer men ska inte vänta sig mer än barnen kan åstadkomma. Utmaningar är bra men inte ständiga påtryckningar. Känslorna måste vara med i arbetet om lejonen ska kunna trivas. Naturligtvis hittar man dem i alla yrkeskategorier, men de trivs bäst när de får utnyttja sina utmärkta kreativa möjligheter och sin organisationstalang. Sitt naturliga sinne för dramatik vill de också gärna ge utlopp för. Teatern är en självklar möjlighet, men de kan vara lika hemma i andra yrken som är förknippade med lyx och glamour.

Många lejon är i sitt rätta element som jurister eller kirurger, att stå i händelsernas centrum faller sig naturligt för dem. De av naturen ambitiösa lejonen intresserar sig mera för den lyx pengar kan ge än för pengarna i sig. De älskar att köpa och njuta av vackra ting eller ha eleganta kläder samt att resa, förutsatt att det sker utan strapatser. När lejonet når toppen på stegen lyckas de vanligtvis hålla sig kvar där och förvissa sig om att alla ser dem. Med sin ledarbegåvning är lejon mycket bra arbetsgivare. Men de måste lägga band på sin naturliga optimism och lust att ingripa och förbättra andra människors liv. Eftersom de avskyr medelmåttighet kommer de att ta väl hand om sina anställda, men också förvänta att de gör sitt bästa. Av det skälet kan en lejonchef verka svår, och måste motarbeta sin tendens till diktatorsfasoner. Lejon störtar sig aldrig huvudstupa in i något nytt eftersom de inte är särskilt förtjusta i förändringar. Om de lär sig att betrakta stora förändringar som en serie utmaningar och ett sätt att utvecklas klarar de sig emellertid bra.

Fritid är ett okänt begrepp för lejon, som helst är aktiva varje minut på dagen. Egentligen har de inga hobbys utan odlar sina specialintressen på professionell nivå. Men självkritik är av nödvändig om de inte ska bli självgoda. Pensionsåldern öppnar nya dörrar för lejonen, de har redan många intressen de vill följa upp och vidareutveckla, med stor sannolikhet kommer de att slå mynt av något av sina intressen, för någon sänkning av levnadsstandarden vill de inte acceptera. Lejonen behöver en balanserad livsstil om inte deras normalt sprudlande vitalitet ska förbytas i nervös utmattning. Hjärtat är den kroppsdel lejonet regerar över, och lejonen gör klokt i att med en välbalanserad diet och regelbunden motion förebygga hjärtsjukdomar, ryggen är också en känslig punkt som bör hållas i trim. Dans, skridskoåkning och alla kroppsövningar med kreativa inslag är speciellt givande. Mäktiga maträtter bör undvikas.

När lejonet lite senare i personens liv går in i jungfrun. Futtiga, pedantiska detaljer har lejonet vanligtvis svårt för. Men lejonet går vidare i jungfrun kommer de att med större omsorg granska alla situationer och bli mindre benägna för yviga generaliseringar. De får också lättare för att utöva självkritik, se sin egen tendens till självgodhet och få en mycket mera objektiv och logisk inställning till livet. Glöm inte att ängslan är något medfött hos jungfrun och att det vore synd om det förmörkade lejonets normalt positiva livssyn.

Det får de alltså se upp med och i stället foga jungfruns analytiska begåvning och sinne för detaljer till sin redan stora organisationstalang. Lejonentusiasmen och optimismen kommer inte att fördunklas, men de kan bli lite mera försiktiga och lite mindre benägna att överdramatisera. Personer vars kreativa ådra fått sitt utlopp i något hantverk och som tycker om att arbeta med händerna kommer att få ännu större praktisk handlag och bli mera fingerfärdiga. Detta visar sig också på andra plan och stabiliserar hela livsinställningen, kanske också vad gäller ekonomin så att de blir mera försiktiga med pengar. Det är bara bra, särskilt om det inträffar vid en tid när lejonets förvärvsförmåga ökar. Påbackningen av sunt förnuft är till god hjälp när det gäller sparande på lång sikt, försäkringar osv.  

 

Jungfrun

Jungfrun är alltid i rörelse på grund av överflöd av nervös energi. Det är mycket viktigt att den får ett positivt utlopp och inte leder till ett rastlöst plockande med allt möjligt. En jungfru mår bra av att träna sin koncentrationsförmåga och försöka bygga upp ett inre lugn. I annat fall kan nervspänningen bli ett allvarligt problem som i kombination med jungfruns så gott som ofrånkomliga ängslan leder till nervösa rubbningar. Merparten av de personliga problem som drabbar personer med jungfrun i soltecken bottnar i deras oro, som de lättast parerar genom att ta fasta på sin analytiska förmåga, sin skarpsyn och praktiska läggning. De flesta som är födda i jungfrun är praktiskt lagda.

De som inte är praktiskt lagda kan lätt köra fast i de små detaljerna kring ett problem. Det är faktiskt en av deras största stötestenar, deras kritiska skarpsinne kan ta loven av både dem själva och andra och skapa störningar i deras relationer med andra. Hänsynslöst, sylvasst klander är deras största fel. Vad som behövs är en positiv sammanjämkning av jungfruns gåvor, och idealet är en idogt arbetande, praktisk person som inte tål några dumheter från andra men som ett vettigt sätt tacklar sina och deras problem och på det viset utnyttjar sina möjligheter till fullo. Jungfrur är talföra och diskussionslystna; liksom sina Merkurius styrda kusiner Tvillingarna vill de gärna meddela omvärlden sina idéer, som vanligtvis enkla och okonstlade och mycket klart framställda. Deras noggrannhet kan förstås locka dem att brodera ut detaljerna, så att de måste alltid försöka se saker och ting i stort.

Den sviktade självkänslan lägger ofta hinder i vägen när Jungfrun vill fördjupa ett förhållande "Vad ser han/hon hos mig? Jag är inte god nog åt honom/henne." Detta kan vara ett utslag av naturlig blygsamhet som (särskilt om det är den fösta förälskelsen) kan te sig mycket charmerande, men i de flesta fall går problemet mycket djupare än så och Jungfrurna måste sträva efter att bygga upp ett självförtroende som hjälper dem att älskvärt acceptera komplimanger och (vilket är ännu viktigare) tro på dem. Av naturen godsinta och redo att göra allt för partnern kan deras medfödda ärbarhet hindra dem från att ge sin kärlek fullt uttryck.

De måste sig lära att slappna av och om de (vilket förekommer) betraktar sex med viss misstro bör de säga sig att det är mycket trevligt sätt att visa partnern vilken stor tillgivenhet man hyser för honom/henne. En annan hämmande faktor är deras tendens att tjata, som de måste försöka behärska. En liten Jungfru är snygg och prydlig, och mycket villig och flitig i skolan. Läxböckerna är fläckfria och handstilen tydlig och lättläst. Arbetsvillig och genuint förtjust att få uppgifter att utföra kan en liten Jungfru få rykte om sig att vara frökens kelgris, men så är det inte alls. Han/hon tycker helt enkelt om att ha mycket att göra. Tämligen blyga som de är kan lekplatsen verka skrämmande på den så att kamraterna tror att de är malliga. Föräldrarna bör göra allt för att hjälpa dem bygga upp sitt självförtroende, särskilt när det är examensdags. Annars kan Jungfruns tendens till oro leda till att mystiska sjukdomar dyker upp.

Jungfrurna kommer att arbeta från morgon till kväll för att bygga upp och sköta ett hem som motsvarar deras synnerligen höga krav. Tecknets yrkeskvinnor sköter hemmet parallellt med jobbet, men de bör inte tillbringa så mycket tid med att städa och putsa att de inte hinner glädja sig åt sin kärleksfullt utformade hemmiljö. Om partnern beskyller dem för städdille är det ett klart observandum! Om båda könen ska akta sig för att ta arbetet med hem, för annars får de aldrig tid över för familjen. För att kunna göra sitt bästa behöver jungfrun som regel ha en arbetsledare. De har ofta svårt att se vad som ska göras, och även när så inte är fallet tvekar de ibland att ta saken i egna händer eftersom de är rädda för att inte klara av den och oroliga för vad andra ska säga om resultatet.

Men när de får instruktioner följer de dem till punkt och pricka. De är utmärkta sekreterare och födda kritiker. Som författare har de en skarp, inträngande stil som de kan utnyttja inom olika media. Många blir mycket bra lärare och andra goda läkare, antingen inom skol- eller alternativmedicinen. Jungfrun är inte överdrivet ambitiösa, har de ett toppjobb måste de behärska sin tendens att hacka på folk om de vill behålla sin popularitet. Har de hög lön investerar de pengarna på diverse lämpligt sätt men behöver lära sig ha lite nöje också av att konsumera dem. Som regel ser jungfrun fram mot pensionsåldern som en möjlighet att odla och utveckla de hobbys de alltid har haft.

Dit räknas ofta trädgårdsskötsel. Om inkomstsänkningen efter pensioneringen inte blir alltför drastisk accepterar de den med jämnmod, eftersom de är försiktiga med ekonomin är de inte beroende av pengar. Bristen på självförtroende kan göra det ganska svårt för dem att acceptera förändringar på arbetet. Arbetslöshet är något verkligt skrämmande för dem, om de förlorar arbetet gör de sitt absoluta yttersta för att skaffa ett nytt, vilket med tanke på deras duglighet och arbetsiver brukar gå ganska lätt. För jungfrun är det av yttersta vikt att få tillbringa så mycket tid som möjligt i friska luften och om möjligt bo på landet. Naturbarn som de är mår de bra av långa promenader och cykelturer.

Det här tecknet är intimt kopplat till hälsokost och vegetarianism. Jungfruns diet måste vara fiberrik, tecknet styr tarmarna och felaktig diet kan leda till förstoppning och diverse magproblem. Skolmedicinen brukar inte vara bra för jungfrun och de bör vara på sin vakt mot allergi. Ofta föredrar de behandling som innefattar både kropp och själ eller homeopatisk behandling som brukar lyckas utmärkt. Balans är bästa lösningen på jungfruns hälsoproblem, plus kroppsrörelser och frisk luft, och det är ett misstag att offra detta för familjen eller arbetet. Personer i det här tecknet har också stor glädje av avslappningsteknik och yoga, meditation är mycket nyttigt om de ofta blir oroliga. Som resultat av sin ängslan drabbas jungfrun inte sällan av svår huvudvärk eller till och med migrän. En förändring av dieten kan vara till större hjälp än de tror.

När solen går vidare in i vågen tar de här människorna livet lite lättare och unnar sig kanske lite mera fritid. Förmodligen lägger de också ut mer pengar på en del enkla nöjen. De får lättare att förstå att den inre spänningen måste behärskas och att finna olika sätt att lätta den på. De är inte längre så krävande mot sig själva eller partnern. Progressionen kan inträffa vid en tidpunkt när de börjar få grepp om sina känslomässiga behov och önskningar. I sådana fall blir det lättare för personen att uttrycka sin kärlek och tillgivenhet och jungfruns medfödda ärbarhet avtar. Vågens behov av frid och harmoni gör sig gällande och ger honom/henne en mera balanserad livsinställning. Jungfruns karakteristiska prydliga och affärsmässiga stil kan vika för en mjukare, mera romantisk stil. Mörka färger och diskreta plagg kan bytas mot pastellfärger och mera yviga mönster. Venus teckenplacering på födelsehoroskopet får större betydelse och planetens inflytande blir mera markerat. 

 

Vågen

De två vågskålarna som representerar det här tecknet har en djup symbolisk betydelse för personer födda i vågen, eftersom deras behov av balans och harmoni är så klart uttalat. De behöver en harmonisk miljö, utan stress och dispyter, för att kunna vara lyckliga. Ibland offrar de sig för husfridens skull, de ger alltför snabbt vika för påtryckningar från andra, och blir de indragna i en konflikt avvaktar de hellre tills stormen har blåst över än de tar parti för endera sidan.

Att fatta ett beslut respektive stödja en viss persons åsikter innebär ofta att man måste vända sig mot en annan person, och vågen människor tycker mycket illa om att såra sina medmänniskor. Obeslutsamhet är deras största problem. Vågen har svårare att stå ut med ensamheten än något annat tecken i zodiaken. För dem innebär lycka någon att dela livet med, även om födelsehoroskopet för en ensam våg kan visa på andra talanger som gör att han/hon klarar sig fint på egen hand. Lättja och lojhet associeras också med det här tecknet, men det är inte riktigt rättvist. Även om vågen som regel inte gillar tungt och smutsigt arbete saknar tecknet på inget vis fysisk energi och särskilt inte om arbetet har ett kreativt inslag. De kan vara synnerligen aktiva och absolut inte slösar bort sin tid.

Det absolut viktigaste i ett vågens liv, vare sig man är född i tecknet eller har det som axcendent, är parförhållandet. Vågen människorna kan inte bli riktigt lyckliga utan ett välfungerande förhållande, och till och med deras medfödda obeslutsamhet kan få stryka på foten för kärleken. Personer födda i vågen är genuint romantiska och kan tindra med ögonen i månader medan de planerar sitt bröllop utan att tänka så noga på vad som kommer efter vigseln. Fast de är normalt fredsälskande kan personer i vågen stundtals mucka gräl, bara för att pröva den andres känslor och förvissa sig om att kärleken verkligen håller.

Det är någonting de måste vara uppmärksamma på, att ideligen välta båten bara för att bli räddad ur vågorna kan verka irriterande på andra. Vågen kan också vara extremt generös men måste se upp så att glädjen av att ge inte blir till ett köpande av andra människors tillgivenhet. Vågen barnet är charmerande och vill gärna vara till lags. Föräldrarna bör se upp med tendenser till alltför stort tillmötesgående och/eller lättja som kan leda till allvarliga problem senare i livet. Det är mycket viktigt att barnet uppmuntras att fatta egna beslut. Visa på de olika möjligheterna och gör ert bästa för att stärka vågarnas självförtroende så att de lär sig tänka själva. Trivseln i skolan betyder mycket för alla barn, men om små vågar blir orättvist behandlade kommer de att förstora upp orättvisan till den grad att det går ut över skolarbetet och påverkar dem mycket längre än man kunde ha trott. Deras kreativa möjligheter bör påtalas och uppmuntras, ofta har de verklig talang på något område, men om man låter den utvecklas i sin egen takt går det inte lika snabbt som för en del andra tecken.

Vågenföräldrar är ömma, kärleksfulla och omtänksamma men måste akta sig för att bli manipulerade av mera kvicktänkta barn som utnyttjar vågen benägenhet att ge efter istället för att insistera på vad de vet är rätt. Att skämma bort barnen för husfridens skull faller sig alltför lätt, man mutar dem för att få lugn och ro. Vågen kan känna sig pressad av ett barns tjatande om dyra leksaker och annat och bör inte ge efter för lätt. Vågenförälderns obeslutsamhet kan göra hans/hennes barn alldeles ifrån sig av trotsighet och det är klokast att inte uppskjuta besluten eller överlåta dem på partnern. Vågenmänniskor njuter av lyx och en komfortabel tillvaro och behöver alltså tjäna bra. Deras ibland överdrivet stora generositet kan också fungera som en sporre i karriären. Själva arbetsmiljön betyder inte särskilt mycket för dem, men arbetskamraterna är desto viktigare, vågenmänniskor avskyr pedanter, slavdrivare och arbetsgivare som inte tillåter dem att arbeta som de vill och i sin egen takt. Deras behov av harmoni gör att de vill arbeta tillsammans med likasinnade.

De har stora möjligheter i alla yrken som kräver takt och diplomati. Lyxbetonade yrken, mode-, skönhets- och kosmetikbranschen är populära, men influensen från polärtecknet väduren gör att de också gärna blir militärer och kan stiga högt i graderna. De är ambitiösa men bör tänka sig för innan de accepterar ensamma toppbefattningar, för isolering är inte bra för dem.

Vågenmänniskor har alldeles för lätt att avförda allt vad regelbunden motion heter, men de behöver den verkligen. För dem är det en utmärkt idé att söka sig till något gym med god stämning där de kan få det trevligt på det sociala planet och både träna och skaffa nya bekanta. Själva motionen bör inte förekomma i form av enstaka energiutbrott utan vara regelbunden. Vågen måste om möjligt lägga band på sin förtjusning i mäktiga, söta maträtter. En lätt diet är nyttigare och om vågen inte håller sig i rörelse kan han/hon bli överviktig. Vågen styr njurarna, och spänning och oro ger lätt upphov till huvudvärk.

När vågensolen går vidare in i skorpionen får individen en ny beslutsamhet och målmedvetenhet. Vågens innerliga men tämligen lättviktiga känslor kommer att intensifieras och den något diffusa personligheten breddas och får kontur och skärpa. Skorpionen är det mest energiska av alla tecken, så vågens energin kommer troligen att öka. Med tanke på skorpionens aptit på livet och allt det har att erbjuda är det inte ägnat att förvåna om vågens förtjusning i lyx och nöjen öka r ännu mera, och om man inte ser upp kan det ha negativ effekt på hälsan. I arbetslivet kan skorpionens inflytande på en vågenpersonlighet var en kolossal tillgång eftersom affärssinnet ökar.

I privatlivet blir vågens romantiska framtoning mera sexig, garderoben kan innehålla fler syndiga svarta plagg och vågenkvinnan har djupare urringningar är förut. Sexlivet blir förmodligen bättre än tidigare eftersom det får större betydelse för individen, men skorpionens svartsjuka kan också uppträda och det måste man vara på sin vakt emot.

 

Skorpionen

Det utmärkande draget hos skorpionen är deras remarkabla energireserv. Skorpionen sägs ofta vara zodiakens värsta tecken, men det är naturligtvis inte sant. Däremot kan tecknets mäktiga energier ta alldeles loven av andra och till och med verka hämmande på skorpionen själv. Som känner sig jagad av den. Om krafterna får ett fullt och positivt utlopp kommer individen att gå långt. Om energiflödet å andra sidan hämmas eller kontroll saknas kan det bli katastrof och då uppträder den typiska hätskheten, svartsjukan och tungsinnet.

Svartsjuka är skorpionens största fel och det gäller inte bara i kärlek, skorpionen kan också vara svartsjuk på sina arbetskamraters förmåga och på andra människors ägodelar. Detta kan förstås också fungera som en sporre. Andras framgång kan stimulera skorpionen att göra lika bra eller bättre ifrån sig. Skorpionen härskar över könsorganen, vilket kan vara en del av förklaringen till deras rykte för starkt sexintresse. Visst behöver skorpionen sex lika mycket som alla andra och det kan tänkas att de lider mer än andra om de inte får det, men det betyder absolut inte att alla skorpioner är sexdårar. Många sublimerar sitt stora sexualintresse i olika sporter och en kvinna kan med dess hjälp bli en perfekt husmor. Huvudsaken är att man styr och utnyttjar sin energi. Flertalet skorpioner har en djuplodande, skarpsinnig och analytisk begåvning, de vill alltid gå till botten med alla problem.

Dessutom vill de ha ut det mesta möjliga av livet och fyller sina dagar med arbete och krävande fritidsintressen. Ibland ställer de extremt höga krav på sin egen förmåga, de måste försöka fördela energiutsläppet så jämn som möjligt. Mellan 1984 och 1995 kommer Pluto, skorpionens härskarplanet, att vandra genom sitt eget tecken. Detta förstärker skorpionens alla typiska drag, vilket kommer att visa sig särskilt hos personer födda under den perioden. En skorpion är idel energi och behöver e elektrisk ledare. Om energin inte träffar rätt, tas emot och utnyttjas på något sätt kommer det att bli problem, och i en parrelation är det mycket viktigt att partnern inte beter sig kyligt och avvisande. En skorpion som är överväldigad av en eventuellt blivande partners charm kan lägga ner hela sin energi i jakten och fortsätta med den också när det visar sig att föremålet för hans/hennes ömma låga är helt olämplig. Då blir det trassel. När ett förhållande knakar i fogarna kan skorpionen bli förtegen, hämndgirig och i svårare fall grym, men andra horoskopfaktorer kan motverka de här tendenserna. När någonting är på tok med ett skorpionbarn blir han eller hon påfallande tyst och kan neka att äta till och med älsklingsrätten. Ju tidigare man kan förmå unga skorpioner att diskutera sina problem, desto bättre. Tendensen att lägga locket på alla problem kan leda till stora svårigheter och onödigt lidande längre fram i livet. Alla barn behöver spännande intressen, men skorpionen behöver det bättre än någon annan och bör uppmuntras att skaffa sig en hobby som de är verkligt intresserade av och som kräver både fysisk och psykisk energi.

Det lär dem att fördela sina krafter så jämt som möjligt, som regel tycker de om rejäla lagidrotter och vattensporter, och de mera kreativa gillar skridskoåkning och dans. Framgångsrika skorpionföräldrar kräver mycket av sina barn, ibland alltför mycket. De ivrar för att barnen ska vandra i deras fotspår och nå lika långt som de själva. Pga. sitt livliga intresse för barnen och deras utveckling kan de gå för långt i sin längtan att veta allt om dem och måste komma ihåg att också barn behöver privatliv. De vill ha ett nära och intensivt förhållande till sina barn och då krävs också skämt och humor. Av naturen är de strikt lagda och måste inse att somliga barn mår bättre av en mindre sträng disciplin. Skorpionens tendens att insistera på vad de anser vara rätt kan få deras barn att betrakta dem som omedgörliga, envisa och ur stånd att föra en förnuftig diskussion. Mindre framgångsrika skorpioner vars barn klarar sig avsevärt mycket bättre än de själva måste vara mycket försiktiga så att inte deras kardinalfel, svartsjukan, fördärvar relationerna till barnet. De bör påminna sig om att barnets framgångar också är deras egna, det är ju de som har uppfostrat dem. Framför allt, och i mycket hög grad än något annat tecken, måste skorpionen ha en verklig känsla för sitt arbete. Liksom polärtecknet oxen behöver de emotionell och ekonomisk trygghet och är villiga att arbeta hårt för att åstadkomma och upprätthålla sin levnadsstandard. Ibland verkar det som om de lade ner hela sin energi på att tjäna pengar, och affärsvärldens skorpioner får god användning för sin målmedvetenhet. I andra sammanhang får de ibland kämpa lite hårdare för att finna rätta sättet att utnyttja sin energi och sina möjligheter.

Arbetslösa skorpioner som saknar ett dagligt utlopp för sin energi måste lägga den på något annat, kanske till och med en oavlönad deltidssyssla. Annars tar sig energin bara alltför lätt negativa uttryck och kan till och med leda till kriminalitet. Skorpioner arbetar bäst under tryck, de behöver något att pröva sin a krafter på, i både fysiskt och andligt avseende. Det klarar sig bra som ingenjörer, inom gruvindustrin, i flottan eller som vinodlare, de är borna forskare och detektiver. Påtvingande förändringar sätter sig skorpionen sannolikt emot då deras medfödda envishet genast gör sig gällande. Men vid de tillfällen då de anser att en förändring är nödvändig kan ingenting hejda dem från att försöka genomföra den. Det kan leda till drastiska förändringar varpå skorpionen glatt installerar sig i sin nya tillvaro, redo att ta nytt ansvar.

De måste förstås vara noga med att granska motivationerna för förflyttningen, så att inte värdefull erfarenhet och hårt arbete kastas bort till ingen nytta. Att sitta och föra ingenting är inte vad genomsnitts skorpionen betraktar som underhållande och kan till och med vara riskabelt för dem. Visserligen kan de välkomna pensionsåldern som en chans att göra allting de ännu inte har hunnit med, även om de sannolikt aldrig hinner uträtta allt de planerar. Med dit hör inte att sitta i solen och rulla tummarna hela dagen. Skorpionen behöver ett intresse som de kan bli uppslukad av. Liksom skorpionens energi måste styras och avvägas behöver deras fysik en regelbunden och välbalanserad diet. Det är inte det lättaste, ibland är de så förtjusta i mat och dryck att de drabbas av magkatarr eller förstoppning. Måttlighet är ingenting medfött hos skorpionen men de måste öva upp den, både vad gäller mat och motion, för ett eventuellt livligt intresse för sport i allmänhet kan utvecklas till en riktig mani och verka mycket stressande på dem. De får inte tveka att slå av på takten när det behövs. Kampsport intresserar dem, inte bara för den fysiska aspektens skull utan också för den andliga och esoteriska. Simning är mycket nyttigt för dem.

När skorpionen går in i skytten kryddas beslutsamheten med en livlig, utåtvänd och entusiastisk inställning till alla utmaningar. Individen blir mera öppen, mindre benägen att tiga och lägga locket på alla sina problem och känslor. Skytten, som också är ett livsbejakande tecken, gör det förstås inte lättare för skorpionen att hålla ett öga på dieten, särskilt inte då de hör människorna ofta tjänar bra och har råd att unna sig mycket god mat och andra lyxartiklar. Övervikt och leverproblem kan förekomma. Skytten kan locka människorna i skorpionen att ta fler risker, både fysiska och ekonomiska, än förut, men kanske föredrar de att verkligen gå på djupet med saker och ting. Skorpionens image, som ofta är ganska sexig och går i mörka färger, blir lite mindre utstuderad och personer som tidigare klätt sig ganska konventionellt kan odla en mera avspänd, lite sportigare stil.

 

Skytten

Utmaningar är ett måste för att skytten ska trivas med livet. Så fort ett projekt är avslutat tar skytten itu med nästa. Tvånget att hitta nya mål att satsa på kan bli så starkt att skytten ibland alldeles tappar fotfästet och försummar det aktuella arbetet för alla framtidsplaner han/hon gör upp. Skyttens entusiasm, optimism och livsglädje är utan motstycke men måste kontrolleras. Rastlösheten som är tecknets svåraste fel kan bli ett verkligt problem, skytten genomför inte alltid sina många projekt. Skyttarna är av naturen pigga och entusiastiska och har också en medfödd våghalsighet som särskilt i ungdomen kan utvecklas till ren dumdristighet.

Om deras intellektuella gåvor får plats att utvecklas kan de emellertid undvika onödigt chanstagande. De borde också försöka odla en mera filosofisk syn på livet. Om de inte lägger band på sin naturliga livsglädje kan den svalla över alla bräddar och bli riktigt störande för andra. Deras glättighet och humor är charmerande men kan spåra ur ibland, de måste tänka att practical jokes inte alltid är lika roliga för offret. Skytten är ett av zodiakens dubbeltecken, vilket innebär mångsidighet, någonting som bidrar till skyttarnas tendens att alltför hastigt gå från en sak till en annan. De vinner mera på att idogt arbeta sig igenom projekt innan de övergår till nästa, som ju till trots kan vara helt olikt det första. Personer födda i det här tecknet ser det mesta i stort och har förmåga att snabbt överblicka också en invecklad situation.

Men de brukar inte vara särskilt bra på detaljer, eftersom det är någonting som tråkar ut dem. Det kan leda till trassel, så de gör klokt i att alltid läsa den finstilta texten. Ingen äkta skytt står i längden ut med att vara instängd, och särskilt inte i sina personliga relationer. Ett förhållande med en dominant, misstänksam eller svartsjuk partner blir inte långlivat. Skyttens självständiga sinne tolererar inga inskränkningar i den personliga friheten. Sexlivet tacklar skyttarna med samma livliga entusiasm som allting annat, mycket unga skyttar faller ofta pladask för en medlem av det motsatta könet som de finner fullkomligt oemotståndligt sexig.

När de blir mera erfarna börjar de söka efter en annan typ av partner som är minst lika begåvad som de själva och kan vara både god vän och kärlekspartner. Entusiasm är någonting underbart hos barn, men små skyttar kan vara så spralliga och högljudda att man måste försöka få dem att lägga band på sig och kanalisera sin energi. Föräldrar måste så tidigt som möjligt försöka utröna barnens intressen, som han/hon med rätt ledning har enorma möjligheter att utveckla. Framgång föder framgång och mera entusiasm, både i skolan, på idrottsplanen och på fritiden. Skyttenbarn har inte lätt att godta skolans reglemente men är inte oresonliga och kan acceptera vettiga regler.

Deras läsintresse och språkbegåvning bör uppmuntras rean från tidig ålder. Skyttarna är underbara föräldrar, de är livligt intresserade av sina barn, uppmuntrar deras intressen och hjälper dem att bygga upp goda bibliotek. Men det är väsentligt till en skyttenmor inte offrar alla sina egna intressen för familjens skull utan försöker få lite tid över för egen del. Hur innerligt hon än älskar sina barn är deras konversation inte alltid tillräckligt stimulerande för henne, och om hon inte har någon alternativ sysselsättning blir hon nästan säkert rastlös. Helst ska hon börja fundera på något nytt projekt så snart som möjligt efter barnets födelse. Också här är det viktigt med utmaningar, och ett trist löpande band arbete är något skyttarna till varje pris måste försöka undvika. Miljön är också viktig, små instängda kontor eller fullpackade verkstäder står de inte ut med. Lönen i sig är inte så viktig. Skytten lyckas som regel leta reda på pengar när det behövs.

Sina surt förvärvade pengar ger de hellre ut på studier, böcker och resor än på statustyngda ägodelar. Äventyrslystna som de är, fast inte alltid på det fysiska planet, mår de bra av ett arbete som innebär att de tas ifrån sitt vanliga miljö. Försöker de ta genvägar till framgången stupar de emellertid ofta på att de inte fäster tillräckligt uppmärksamhet vid detaljerna. Skyttarna brukar inte vila på sina lagrar, men de är inte heller överdrivet ambitiösa, åtminstone vad det gäller yttre framgång och status. Att klara av en intellektuell utmaning eller se sina egna ansträngningar krönas med framgång betyder mycket mera för dem. De ser också gärna att andra människor vinner på deras arbete och positiva inflytande.

Förlagsverksamhet och juridik intresserar dem och också kyrkan, men undervisning på universitetsnivå är kanske ännu mera tilltalande. Traditionellt är det här tecknet nära förbundet med sport, men även om en del skyttar blir professionella idrottsmän ska man inte fästa alltför stor vikt vid det här sambandet. Förändringar eller vilja till förändringar väcker alltid skyttarnas entusiasm och de klarar sig speciellt bra under omständigheterna som andra, mera stadgade zodiaktecken, kan finna påtagligt störande. Deras förtjusning i förändringar är så stor att de ibland kan provocera fram dem i ett ryck av tristess. Partnern bör uppmuntra dem att tänka sig noga för eftersom alla förändringar inte är lika positiva och gräset på andra sidan staketet inte alltid grönare. Pensionsåldern erbjuder en mängd spännande möjligheter och skyttarna kommer att utnyttja den nyvunna ledigheten till fullo, troligen lägga den på resor och studier.

Skyttarnas förtjusning i god mat och dryck innebär att de lätt kan drabbas av leverproblem om de inte håller ett öga på vad de stoppar i sig. Fast de har behov av och trivs med att motionera kan de lätt gå upp i vikt och de flesta skyttenkvinnor kommer någon gång att märka det goda livet sätter sina spår på höfterna. Den hos många skyttar medfödda våghalsigheten gör att de ofta får smärre skador som muskelsträckningar och senskador av olika slag, särskilt i låren och knäna. Det måste de komma ihåg, särskilt när de blir äldre, sextioåriga skyttar vill gärna gymnastisera lika intensivt som när de var tjugo, men det är inte tillrådligt. Som regel intresserar skytten sig för alla former av sport, men de som inte alls gör det, och det förekommer, måste ändå de till att motionera, för i så fall är det intellektuella typer som behöver lite fysisk ansträngning för att kunna slappna av efter allt tankearbete. Omvänt bör skyttar med hårt fysiskt arbete försöka finna avspänning i någon intellektuell fritidsintresse.

Personer födda i skytten är okonventionella och saknar för det mesta världsliga ambitioner, men när solen går vidare in i stenbocken blir de mera konventionella och traditionsbundna och kanske växer också deras ambition. De får blick för andra människors statussymboler och börjar kanske rentav skaffa egna. Unga skyttar tycker det är dags för mer stadga i det aktuella förhållandet. Skyttens nonchalanta image, ofta en relik från studenttiden, kan bli avsevärt prydligare och mera stram. För personer födda på tecknets första eller andra dag kommer den här progressionen att sammanfalla med den första saturnusåterkomsten, vilket så gott som alltid innebär en betydelsefull period av förändring och utveckling.

 

Stenbocken
Detta är kontrasternas tecken. Alla stenbockar har stora potentiella möjligheter, men ibland vägrar de att förstå det och kan ha en så pessimistisk syn på livet att deras möjligheter få ligga i träda. En del stenbockar är ambitiösa och framåtsträvande och har energi och vilja nog att lyckas med vad de än förutsatt sig, medan andra visserligen längtar att komma någon vart i livet men hindras av sina hämningar och sin brist på självförtroende. Bägge stenbockstyperna är konventionella, de vill alltid handla korrekt och bli betraktade som anständiga människor.

Bägge har ett magnifikt och originellt sinne för humor, i skarp kontrast till sin benägenhet att muttra. Bägge är prudentliga och metodiska. Också framgångsrika stenblockar kan lida av dåligt självförtroende medan de mindre framgångsrika och lyckade ibland rycker upp sig ur sin negativitet och börjar njuta av livet på ett påtagligt och obekymrat sätt. Ett av deras mest tilldragande karaktärsdrag är den torra humorn, som kan dyka upp också i mycket seriösa sammanhang. Tålamod är en annan av deras gåvor, liksom klarsyn, men stenbockar med dåligt självförtroende litar inte alltid själva det och bör uppmuntras att utveckla sina gåvor och utnyttja dem i långtidsplaneringen.

Självsäkra, framåtsträvande stenbockar är för det mesta mycket disciplinerade men också här kan det leda till att disciplinen går all världens väg. Veka och älskvärda drag hittar man inte i första taget hos en stenbock, men lyckligtvis gäller detta ju bara ena sidan av hans/hennes karaktär och andra företeelser på födelsehoroskopet kommer att foga mänsklig värme till den tämligen kyliga personligheten. Stenbockar avskyr att börja sitt gifta liv i en vindskupa och kan skuta upp alla känslomässiga förbindelser tills de är fast etablerade i tillvaron, och det kan bli ganska sent i livet. Då kan det tänkas att de väljer en partner som är en föräldrarfigur eller i varje fall väcker deras beundran och respekt.

De kan också gifta sig för pengar eller social status. Känslomässigt är de ganska svala och kan ha svårt att visa sina rätta känslor, särskilt i ett nära förhållande. Det måste de inse och acceptera att deras partner mycket ofta behöver en försäkran om att han/hon fortfarande är älskad, särskilt om stenbocken är mycket upptagen av sitt arbete och tiden för familjen begränsad. Stenbocken som barn är mycket lojala och har behov av att uttrycka sin naturliga stolthet över föräldrarna, som i sin tur måste inse att barnen är ytterst konventionella och behöver en trygg, väl strukturerad och disciplinerad uppväxt. De behöver också förnuftig uppmuntran, den bästa belöningen de kan få är mera ansvar och större fickpengar.

Deras självförtroende, sinne för humor och först och främst förmåga att njuta av livet måste hela tiden stimuleras om de inte ska bli alltför allvarsamma och lillgamla. Så länge barnet bara gör framsteg i skolan ska man inte oroa sig för att han/hon inte hör till de bästa i klassen, plötsliga uppryckningar är inte ovanliga och ambitionen är någonting man bör odla och uppmuntra. Stenbocksföräldrar är angelägna om att det ska gå bra för deras barn men får inte glömma att öppet visa dem sin kärlek, tillgivenhet och uppskattning, inte bar i form av dyrbara presenter utan också genom att ge dem av sin tid. Ambitiösa stenbockar kan vara så upptagna av sitt arbete av att tjäna pengar, att de inte har tid med något familjeliv, och då kanske de plötsligt finner att de inte känner sina vuxna ungdomar särskilt väl. Strikt disciplin ligger naturligtvis nära till hands, men de kan bli lite väl stränga och hårdhänta, särskilt mot barn i tonåren då det är naturligt att göra uppror mot föräldrarnas auktoritet. De får se upp med att det inte leder till en oöverstiglig generationsklyfta.

Medan många personer födda i andra zodiaktecken har svårt för verkligt ansvarsfulla arbeten, eftersom det ofta innebär isolering, kan en tillräckligt självsäker stenbock välkomna chansen att få sitta vid ett eget skrivbord, om de kan hålla kollegor på en armslängds avstånd. Det kan ju tänkas att de ändå måste konsultera andra och följa deras råd, men det ogillar de som regel, mest för att de anser att de borde veta allting och inte tycker om att bli påminda om att de inte gör det. Också här är det fråga om självförtroende, när de tvivlar på sig själva blir de nervösa. Alla stenbockar är ju inte så enväldig som det verkar här, men en tendens till despoti har de flesta. Stenbockarna måste klättra lugnt och stadigt på framgångsstegen, försöker de hoppa över flera pinnar på en gång kan det bli katastrof.

Men de har alltid förmåga att nå toppen och bör inte sikta på någonting lägre än översta pinnen. När det gäller pengar är de sannolikt sparsamma intill snåla. Sannolikt börjar de redan tidigt samla pengar på diverse sparkonton, och när de är frikostiga är det ofta mot människor som kan var dem till hjälp i karriären och som de exempelvis bjuder på middag. Stenbockar hittar man naturligtvis inom alla yrken, men många klarar sig särskilt bra som kommunaltjänstemän, i bank- och finansvärlden, som förvaltare, byggmästare, tandläkare. En selfmade affärsman är ofta en stenbock. Stenbockarnas förmåga till långtidsplanering innebär att de kan förutse alla förändringar. Dessa ska helst resultera i en klart förbättrad materiell position som i sin tur ökar deras självförtroende och gör dem mer positiva.

Deras idoga sparande och investeringar försäkrar dem om ett gott liv efter pensioneringen. De bör inte ha några problem med att fylla sin välförtjänta ledighet med alla de aktiviteter de har sett fram emot. Stenbocken är ett jordtecken och de dras ofta till trädgårdsarbete, eller i varje fall ut i det fria. Men personer i det här tecknet är också mycket musikaliska och litteraturintresserade, så musik och böcker har sin givna plats i deras liv. Stenbockar är som regel mycket förnuftiga i sina matvanor fast de vet med sig att de kan få ett ryck av glupskhet då och då, men de ska ge akt på sitt kalkintag. Det bästa råd man kan ge dem är att hålla sig i rörelse, för många sitter vid skrivbordet hela dagarna och kan lätt drabbas av förkalkningar i lederna, särskilt knälederna. Tänder och hud har också en särskilt koppling till det här tecknet och behöver ordentlig tillsyn. Liksom polärtecknet kräftan måste de vara mycket försiktiga när de befinner sig i starkt solsken och aldrig sola utan ordentlig skyddsfaktor.

När solen går vidare in i vattumannen kommer vattumannens krav på oberoende att kopplas till stenbockens behov av att gå för sig själv. Men eftersom stenbocken är zodiakens mest konventionella tecken och vattumannen dess mest okonventionella kan livsåskådningen förändras radikalt. Om solen går in i vattumannen just när en ung stenbock börjar få grepp om sin personlighet är det till stor hjälp och ger honom/henne större möjlighet att ge uttryck åt sitt eget jag. Trots det måste man naturligtvis se upp, särskilt om progressionen infaller i barndomen då han/hon kan bli osedvanligt upprorisk. Det ofta förekommande naturvetenskapliga intresset kan i den här situationen utvecklas på ett intressant och originellt vis och bör uppmuntras, eftersom det kan leda till ett framgångsrikt yrkesliv alternativt ett givande fritidsintresse. Vattumannens inflytande mjukar upp stenbockens konventionella image, som kan bli högst modern eller i varje fall personligare och skänka lite välbehövlig glans åt stenbockens yttre. En viss oberäknelighet och envishet kan också dyka upp.

 

Vattumannen

Vattumannens behov av självständighet kan inte nog understrykas och det är mycket viktigt att de får utvecklas och genomföra en egen livsstil. Även om de har rykte om sig att vara mycket vänliga och sällskapliga är de i många avseenden ganska tillbakadragna och måna om sitt privatliv. Deras naturliga vänlighet parad med en genuin vilja att hjälpa andra, och den som är i knipa kan alltid räkna med hjälp från vattumannen, som tacklar andras problem på samma sätt som sina egna, logiskt, behärskat och utan onödig känslosamhet.

Vattumannen har ett originellt, idealistiskt drag och ju större uttryck det får ta sig, desto bättre trivs de med livet. Men originaliteten får inte bli alltför egen eller bisarr om de inte vill att omvärlden ska bli generad eller ursinnig. Vattumannen är ett lufttecken och personer i det här tecknet behöver luft, i både konkret och överförd bemärkelse. De måste få klart för sig hur envisa de kan vara och försöka bekämpa den tendensen. I ungdomen är de ofta ledare, men ibland hänger de fast vid sin ungdoms åsikter så att deras tidigare progressiva natur blir senare mycket konservativ. Blir de bara medvetna om problemet är det redan till hälften löst.

Vattumannen är positiva och optimistiska också när livet känns svårt och förlorar sällan hoppet, och deras medfödda humanitet låter dem aldrig glömma att många andra är mindre lyckligt lottade, än de själva. Deras störta fel brukar vara oberäknelighet, men deras självständighet kan göra dem avståndstagande på ett sätt som ger upphov till emotionella problem. Partnern och vännerna kan också ha rätt i sina misstankar att vattumannen ibland gör saker och ting bara för att djävlas. Vattumannen är nog det zodiaktecken som har svårast att stadga sig och finna lyckan i ett nära förhållande. Deras stora behov av självständighet och oberoende gör det svårt för dem att släppa andra inpå livet eftersom de vet att det kommer att rubba deras cirklar och tvinga dem att inskränka sitt livsrum, på alla plan.

Ofta börjar de inte fundera på ett förhållande förrän de är så fast inrotade i sina vanor att hela företaget känns omöjligt, och de kan då förbli ensamma för livet. Trots det har många vattumän ett uttala romantiskt drag och sinne för kärlekens glamour, så när de väl får en partner är de, liksom sina kusiner stenbockarna, mycket lojala mot honom/henne. Venus placering kommer att ge ökat skimmer åt den här aspekten av vattumannens liv och i bästa fall mjuka upp den strama attityden. Vattumannens originalitet och längtan efter att skilj sig från mängden visar sig tidigt hos barnen i det här tecknet, som på det hela taget är glada och positiva men verkligen har sitt huvud för sig. Föräldrarna bör vara på sin vakt mot deras egensinne, bästa medlet kan vara att föreslå dem att göra raka motsatsen till vad man egentligen vill att de ska göra. Glöm inte att de har ett verkligt behov av att vara okonventionella, och att en skola som satsar på strikt akademisk disciplin och skyhöga betyg kanske inte passar dem. Rationella är de dock och lyssnar alltid till förnuftsskäl, vilket blir en tillgång längre fram i livet. Små vattumän är alltid vänliga mot andra, men det betyder tyvärr också att de kan vara alltför godtrogna och redo att promenera iväg med främmande människor som utnyttjar deras godtrogenhet.

Det är någonting man redan tidigt måste varna dem för att göra. Alla former av välgörenhetsarbete passar utmärkt för de här barnen, som då får en chans att utveckla den humanitet som senare kommer att bli ett av deras största och mest positiva drag. När och om en kreativ eller vetenskaplig begåvning visar sig bör den också uppmuntras. De här barnen har ofta ett fascinerande sinne för dramatik, även om det kan gå till överdrift. Som föräldrar kan vattumannen ha en mycket personlig attityd till barnens uppfostran. De får inte glömma att barnen kan vara mera konventionella än de själva och att det är fel att tvinga dem i en av föräldrarna utvald form. Tryggheten och disciplin kan betyda mycket för barnen, vilket är någonting mera äventyrligt lagda föräldrar måste acceptera.

Vattumanföräldrar bör alltid fråga sig om de följer med sin tid och inte utgå från att de automatiskt förstår sina barn helt och hållet. De måste lära sig att verkligen lyssna på vad barnen säger. Trots de här problemen är de för det mesta goda föräldrar som har blick för barnens möjligheter och hjälper dem att utveckla dem. Vattumannen måste få fria tyglar att uträtta det man väntar sig av dem på sitt eget sätt, utan ständiga råd och krav på speciella metoder. Det måste få ge uttryck åt sin speciella uppfinningsrikedom i arbetet, vare sig det gäller kreativ eller vetenskaplig verksamhet.

Det kan mycket väl bli uppfinnare. Somliga trivs alldeles utmärkt inom kommunikationsbranschen, t ex på ett flygbolag eller som radio/TV-tekniker. Trots sin påtagliga ambition passar de också mycket bra på ett arbete där de får utveckla sin känsla för andra och är som regel utmärkta inom socialvården eller på administrativa poster i en stor välgörenhetsorganisation. Pengar betyder inte så mycket för dem och de måste undvika att slösa bort hela lönen på kortlivade modeprylar. Vattumannen mår som regel inte alls bra av att gå och vänta på avgörande beslut eller veta att en förändring är i faggorna, men inte exakt när den ska inträffa. Snabba beslut är inte alls lika påfrestande. Deras snabba reaktioner kan mycket väl göra att de med tillräcklig provokation bryter upp också från mycket väletablerat arbete.

De måste försöka undvika att gå och ängsla sig för tanken på pensioneringen tio år innan den blir aktuell och i stället se till att skaffa sig nya intressen på diverse områden som de kan fylla ut tiden med när den dagen kommer. Om de har haft ett mindre inspirerande arbete med trista rutiner kommer de säkert att se fram emot möjligheten att uttrycka sin originalitet och ägna sig åt sina kreativa och/eller vetenskapliga intressen. De bör planera ordentligt för den ekonomiska förändringen, kanske fundera på något extraknäck som kan bidra till försörjningen på äldre dagar.

Cirkulation är ofta en sårbar punkt. Vattumannen fungerar ofta bäst under den kalla årstiden och kan liksom stenbocken trivas mycket bra i kyla, men de måste hålla sig varma och se till att lätta, vindtäta kläder som inte begränsar rörelseförmågan. Motionen bör vara regelbunden men helst inspirerande, inga enformiga, rutinmässiga kroppsövningar. Som alla lufttecken mår vattumannen bäst av en lätt och närande diet. Tecknet styr smalbenen, som kan vara känsliga för skador.

När solen går vidare in i fiskarna blir vattumannen konfunderade eftersom deras känslor med ens svallar högre än förut och får lättare att visa dem. De får också större intuition. Kontrasten mellan fiskarnas karakteristiska varma och öppna attityd och vattumannens avsevärt kyligare, distanserade och logiska inställning är påtaglig. Det är inte underligt att vattumannen tycker sig förlora fotfästet när fiskarnas influens kommer in i bilden. Men man får inte glömma att lynnesförändringen kommer gradvis och att den dessutom kommer att vara till stor hjälp. Vattumannens trendiga, smått excentriska image kommer att mjukas upp och det romantiska drag som ofta ligger väl förborgat inom dem kommer till sin rätt, oftast i klädstilen som blir mjukare och mera romantisk.

 

Fiskarna

Tecknets symbol, två fiskar som simmar år varsitt håll, säger något om de inre motsättningarna i fiskarna karaktär, deras medfödda dualitet. Deras vänlighet och inlevelseförmåga gör dem till de bästa vänner man kan önska sig. Men dessa snälla och rara, givmilda och självuppoffrande människors villighet att hjälpa andra gör de tyvärr ofta att de försummar sina egna potentiella möjligheter.

De är så ivrigt sysselsatta med att hjälpa och stödja sin familj och vänner att de inte blir någon tid över till dem själva. Ofta har fiskarna mycket svårt att lära sig att se verkligheten i ögonen. Starkare människor som är måna om deras välgång bör ta alla tillfällen i akt att uppmuntra dem till det. Att följa minsta motståndets lag och föra sig själv bakom ljuset för att de inte vill acceptera den hårda verkligheten är deras största problem och kan leda till fullkomlig inaktivitet. Fiskarna färgstarka fantasi, förutsatt att den uttrycks på ett kreativt och positivt sätt, är den en oerhörd tillgång för dem, men de måste lära sig att inte låta fantasin gå negativa vägar och förstora upp sina små problem över alla gränser, för då tar fiskarnas negativa sida över.

Om de kanaliserar sin fantasi och ger den ett kreativt utlopp t ex inom konsten eller något hantverk kan de nå förbluffande resultat. Traditionellt är fiskarna zodiakens poeter, men det ska tolkas mycket generöst, det gäller för skapande verksamhet på alla områden och nivåer. Deras ovilja att se verkligheten i ögonen kan visa sig som en genuin oförmåga att se saker och ting i sitt rätta ljus. Den sortens självbedrägeri kan bli direkt riskabelt och leda till att man ljuger för att sanningen skulle såra dem man älskar. Naturligtvis blir det ofta tvärtom så att lögnen förvärrar istället situationen.

Fiskarna måste sträva efter att utveckla sin karaktärsstyrka och på det sättet undvika velighet och obeslutsamhet inför viktiga beslut. Merkurius position på födelsehoroskopet, som behärskar psyket, måste granskas noga. Fiskarna satsar alla sina känslor på förhållandet och den älskade kan bli alldeles överhopad av kärleksbevis. Om fiskarna bara är någorlunda behärskade kommer förhållandet att bli mycket speciellt, men deras känslor är alltid lättrörda och också en förvånansvärt liten provokation kan utlösa en scen.

Förälskade fiskar är romantiska och sentimentala och sina rosafärgade glasögon tar de inte av sig förrän den bittra erfarenheten tvingar dem till det, det vill säga då partnerns alla fel är definitivt avslöjade. Men med en klarare syn på verkligheten kan de rekonstruera förhållandet på fastare grund än förut. Utan att vara överdrivet passionerade uttrycker de på ett ömsint och sensuellt sätt sin romantiska inställning till sexlivet. Det är mycket viktigt att föräldrarna till barn i fiskarna lär dem att vara uppriktiga och rättframma. Det är inte alltid så lätt, men deras tendens att brodera ut sanningen på ett färgrikt och tilltalande sätt kan leda till att fiskarna mindre trevliga karaktärsdrag ställer till med allvarlig skada. Alla intressen som stimulerar fantasin i positiv riktning bör uppmuntras och berömmas rean från småbarnsåldern.

Det är inte heller så lätt alla gånger, eftersom de små fiskarna alltid någon som klarar det bättre än de själva. Det kan man visserligen inte förneka, men man kan påpeka att en del faktiskt klarar det sämre. Fiskarnas självförtroende behöver ständigt stöd och de måste också försöka att lära sig att koncentrera sig så att inte drömmarna lägger hinder i vägen för deras utveckling. Alla naturvetenskapliga intressen bör uppmuntras, naturvetenskap kan vara ett lämpligt yrkesområde för dem förutsatt att andra faktorer i födelsehoroskopet visa att de har det nödvändiga sinne för detaljer som då måste läggas till fantasin och inspirationen.

Som föräldrar vill fiskarna gärna uppmuntra sina barn men har en tendens att vara alldeles för slapphänta. Fiskarna sätter barnen i första rummet och är måna om att de ska ta vara på sina möjligheter till fullo. I yrkeslivet ska fiskarna helst få utveckla den begåvning som finns för att ta hand om andra, vilket är också ett av tecknets starkaste drag. Så alla former av vårdarbete är att rekommendera. Organisation är inte deras starka sida och för det mesta utför de sitt osjälviska arbete mera i bakgrunden, men är ofta begåvade och framgångsrika skådespelare.

Det beror på att de på scenen kan dölja sin egen personlighet bakom en roll. Eftersom de är så lyhörda för sina medmänniskors problem kan de bli utmärkta advokater och har ofta en verklig kallelse att bli medlemmar av någon religiös orden. Men glamour lockar dem också, de är förtjusta i att rita och sy vackra kläder. Fiskarna är ett av zodiakens dubbeltecken och fiskarna har ofta två arbeten samtidigt, plus en fritidssysselsättning kan bli både rolig och inkomstbringande. Omväxling och flexibilitet är vad de behöver, strikta rutiner och fasta tider har de svårt för. Fiskarna är inte överdrivet ambitiösa men kan naturligtvis ändå lyckas riktigt bra i affärer.

Men de gör klokt i att ha en professionell ekonomisk rådgivare, för dels är de inte särskilt bra på att göra upp en vettig budget, dels har de hjärta för andra och kan lätt skänka bort mer pengar än de egentligen har råd med. När fiskarna ställs inför en förändring kan de alltför lätt bli förvirrade. Fantasin arbetar för högtryck och den klena organisationsförmågan gör det omöjligt för dem att inse vad som måste göras för att klara av den nya situationen, på vilket plan förändringen än sker. Fiskar som går i pension med ett specialintresse på fickan kommer att tycka att det är ett rent nöje att få mera tid för det, men om de inte har något kommer livet att verka som en öken och den påtvingade sysslolösheten kan få dem att åldras i förtid.

De bör skaffa sig en hobby som fyller ut tiden. Fiskarna är känsliga för alla vibrationer i omgivningen även fysiska, och kan lätt reagera på ett ovänligt ord, gräl eller väderomslag. Fiskarna ömtålighet kan då leda till magbesvär eller huvudvärk. Blir de medvetna om problemet hjälper det kanske inte mot besvären, men de blir i varje fall mindre oroliga när de drabbas av de här åkommorna som egentligen är orsakade på emotionell grund. Den högt uppdrivna känsligheten innebär också att de kan trösta sig med att äta och dricka till överdrift. Särskilt känsliga är de för nikotin. Detta är ännu en aspekt av fiskarnas tendens att ta lättaste vägen ur en situation eller bort från en känsla.

Detta gäller också läkemedel, fiskarna griper efter magnesylburken vid minsta anledning, men där måste de akta sig, för ofta reagerar de mycket häftigt också på av läkare föreskrivna medel. Många fiskar kan emellertid vara mycket misstrogna mot allt vad droger heter och föredrar naturläkemedel. Förutsatt att de inte blir beroende av dem är de också mycket tryggare på det sättet. Ibland kan de med praktiska insatser hjälpa upp den svåra situation de reagerade mot, och det är ett mycket bra botemedel mot symptomen.

Men de måste vara rationella och försöka att inte bli alltför uppjagade över problemen som det inte finns någon lösning på. Religiösa fiskar kan ta sin tillflykt i bönen och där finna tröst, de kan också få andligt stöd av de metafysiska aspekterna hos t ex yoga. Lätt och rytmiskt gymnastik är nyttig för fiskarna och stärker dem både fysiskt och psykiskt. Däremot kan de ha svårt för att få tag i bekväma skor, och de går gärna barfota.

När solen går vidare in i väduren kommer den fysiska energin att öka och fiskarna blir säkrare och får lättare att anta utmaningar. Känsliga, kreativa fiskar kommer t ex att få mindre svårt att visa sin arbeten för andra som kan tänkas uppskatta dem. Fiskarnas image kan klatschigare, med en plötslig förkärlek för välskurna kavajen, plisserade kjolar och ylletröjor i klara färger. Livstempot kan öka och det kan förekomma en ökad tendens till olycksfall. Vad värre är kan en antydan av vädurssjälviskhet också förekomma, någonting som ger de omtänksamma, känsliga fiskarna dåligt samvete. Utvecklingen av fiskarnas egna talanger, som så ofta underskattas, är förmodligen det bästa som kan hända dem.

 

 

Månadsstenar

  Januari: Granat,Rosenkvarts
  Februari: Amnetist
  Mars: Blodsten, Akvamarin
  April: Diamant
  Maj: Smaragd
  Juni: Pärla,Månsten
  Juli: Rubin
  Augusti: Sardonyx, Peridot
  September: Safir
  Oktober: Opal, Turmalin
  November: Topas
  December: Turkos, Lapis lazuli

 

 
Januari börjar året,
Februari kommer näst.
Mars, April har knopp i håret,
Maj och Juni blommar mest.
Juli, Augusti och September,
sköna, ljuvliga framgå,
Men Oktober och November
och December äro grå.