LANDSKAPSSYMBOLER

Landskap Blomma Djur Fisk Fågel Sten Svamp Insekt Mossa Grundämne
Lappland Fjällsippa Fjällräv Röding Blåhake Apatitjärnmalm Tegelröd björksopp Högnordisk höfjäril Bäcknicka Silver
Norrbotten Åkerbär Lavskrika Siklöja Sångsvan Gabbro Stenmurkla Praktsammetslöpare Gul parasollmossa Järn
Västerbotten Kung Karls Spira Storspov Flodnejonöga Blå Kärrhök Kopparkismalm Rynkad tofsskivling Större svartbagge Rostvitmossa Guld
Ångermanland Styvmorsviol Bäver Sik Gråspett Nordingrågranit Sillkremla Stor hornstekel Tät fransmossa Kol
Jämtland Brunkulla Älg Öring Hökuggla Täljsten Blodriska Stormhattshumla Piprensarmossa Syre
Härjedalen Mosippa Björn Harr Kungsörn Tennäsögongnejs Gulkremla Fjällvickerblåvinge Skogslummermossa Palladium
Hälsingsland Lin Lodjur Id Slaguggla Dellenit Blek taggsvamp Svavelgul höfjäril Stor björnmossa Nickel
Medelpad Gran Skogshare Abborre Korsnäbb Alnöit Fårticka Mnemosynefjäril Kammossa Väte
Gästrikland Liljekonvalj Tjäder Strömming Storlom Gävlesandsten Fjällig taggsvamp Hagtornsfjäril Palmmossa Krom
Dalarna Ängsklocka
Blåklocka
Berguv Elritsa Berguv Porfyr Sandsopp Violettkantad guldvinge Smal näckmossa Koppar
Uppland Kungsängslilja Havsörn Asp Havsörn? Hälleflinta Karl Johan Cinnoberbagge Aspfjädermossa Yttrium
Södermanland Vit näckros Fiskgjuse Braxen Fiskgjuse Granatådergnejs Svart trumpetsvamp Strimlus Vågig praktmossa Kobolt
Närke Gullviva Hasselmus Benlöja Gulsparv Dolomitmarmor1) Stolt Fjällskivling Vassmosaikslända Rosmossa Zink
Västmanland Mistel Rådjur Gös Tofsmes Kvartsbandad
boldstensmalm
Trattkantarell Boknätfjäril Kranshakmossa Kväve
Värmland Skogsstjärna Varg Nors Smålom Kyanit-kvarsit Sotvaxskivling Brun gräsfjäril Kuddäppelmossa Mangan
Dalsland Förgätmigej Korp Hornsimpa Korp? Kvarsit Smörsopp Aspfjäril Stor revmossa Kisel
Västergötland Ljung Trana Lake Trana? Platådiabas Scharlakansröd vaxskivling Alkonblåvinge Gruskammossa Uran
Östergötland Blåklint Knölsvan Gädda Knölsvan Kolmårdsmarmor Kantkremla Läderbagge Vattenstjärna Fosfor
Bohuslän Vildkaprifol Knubbsäl Makrill Strandskata Bohusgranit Ängsvaxskivling Myskbock Vaxmossa Klor
Gotland Murgröna Igelkott Piggvar Halsbands-
flugsnappare
Hoburgskalksten Rödbrun jordstjärna Riddarskinnbagge Kalkkammossa Kalcium
Småland Linnea Utter Mal Taltrast Röd Växjögranit2) Koralltaggsvamp Bålgeting Lysmossa Kalium
Öland Solvända Näktergal Skrubbskädda Näktergal Ortoceratitkalksten Vårmusseron Rosenvingad gräshoppa Slät klockmossa Jod
Halland Ginst Lax Lax Pilgrimsfalk Charnokit Blodsopp Ollonborre Skirmossa Natrium
Blekinge Kungsljus Ekoxe Torsk Nötväcka Kustgnejs Jätteticka Ekoxe Blåmossa Magnesium
Skåne Prästkrage Kronhjort Ål Glada Flinta Ängschampinjon Bokskogslöpare Skuggsprötmossa Aluminium